Język polskiJęzyk angielskiJęzyk francuskiJęzyk ukraińskiJęzyk niemieckiJęzyk migowy

 

Dante Alighieri
BOSKA KOMEDIA
Wydawnictwo Literackie 2021

Polscy czytelnicy mają do dyspozycji wiele tłumaczeń tego dzieła ? pięknych, poetycko porywających, ale pokazujących wyłącznie w przybliżeniu to, co dla samego Dantego-poety było nie mniej ważne od poetyckości: to, co zobaczył, poznał, usłyszał, przeżył w zaświatach Dante-wędrowiec, bohater własnego poematu.
Dante ? zdaniem tłumacza ? nigdzie nie napisał, że świat, o którym opowiada, był snem, czy przestrzenią wyobraźni. Autor Boskiej Komedii w niemal każdym wersie zaświadcza, że nie jest fantastą, lecz świadkiem, obserwatorem, reporterem. I jeśli wierzyć tej perspektywie, w 1321, roku śmierci Dantego, w którym ukończył dzieło, ludzie żyjący na ziemi dostali od niego jedyne w historii świadectwo wędrówki przez całe zaświaty, od początku do końca.
Jedyny taki przekład ?Boskiej Komedii?, w którym nie są ważne piękne gładkie rymy, lecz sensy i szczegóły znaczące dla ?reporterskiej wędrówki Dantego?.


Źródło opisu: https://www.wydawnictwoliterackie.pl