Język polskiJęzyk angielskiJęzyk francuskiJęzyk ukraińskiJęzyk niemieckiJęzyk migowy

 

 
Nowy katalog Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu jest dostępny tutaj:

 

https://omnis-dbp.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=48OMNIS_WBP:48OMNIS_WBP  

 

Jak się zalogować? 

 
  • Czytelnicy mogą się logować na swoje konta za pomocą numeru karty bibliotecznej (login). 
  • Hasła do logowania zostały zrestartowane do standardowego formatu, tj. daty urodzenia w formacie RRRRMMDD. Po zalogowaniu hasło należy zmienić na własne. 
  • Zalogowanie na konto nie jest możliwe, jeśli minęła data ważności konta. W takim wypadku należy przyjść do biblioteki, aby zaktualizować informacje na koncie. 

Aby wyszukać książki, płyty, czasopisma itp. nie trzeba już wybierać Wrocławia z listy Bibliotek, ponieważ katalog DBP nie obsługuje już danych z bibliotek w regionie.  

 

 
Udanych poszukiwań w PRIMO yes