Język polskiJęzyk angielskiJęzyk francuskiJęzyk ukraińskiJęzyk niemieckiJęzyk migowy

 

Zbiory regionalne zgromadzone w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej zajdują się w zasobach różnych działów biblioteki. Aby ułatwić Państwu poszukiwanie regionaliów, podajemy nieco informacji o poszczególnych typach zbiorów regionalnych i odpowiednie linki.

CZASOPISMA REGIONALNE

Zbiór czasopism regionalnych dostępnych w DBP liczy ponad 650 tytułów. Kolekcję zapoczątkowano w 1945 r. Wśród gromadzonych i archiwizowanych tytułów znajdują się między innymi: czasopisma organizacji, stowarzyszeń, zakładów pracy, uczelni, gazetki parafialne i samorządowe. Infomacje o nich można wyszukiwać przez >>>> katalog.

DOKUMENTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO

Kolekcja dokumentów życia społecznego w DBP liczy ponad sto tysięcy egzemplarzy. Najstarsze datują się na 1939 rok. Zbiory  Sekcji  Regionalnej DBP dokumentujące życie Wrocławia i Dolnego Śląska obejmują publikacje naukowe i popularnonaukowe, monografie, informatory, przewodniki, katalogi, kalendarze, obwieszczenia, pocztówki, fotografie, ekslibrisy, prospekty turystyczne i handlowe, plakaty i afisze, zaproszenia oraz okolicznościowe materiały niepiśmiennicze (gadżety). Infomacje o nich wyszukuje się przez >>>> katalog.


CYFROWY DOLNY ŚLĄSK

Biblioteka  cyfrowa  „Cyfrowy Dolny Śląsk” gromadzi i udostępniania utrwalone w formie cyfrowej ciekawe, rzadkie i cenne publikacje regionalne: książki, czasopisma, dokumenty życia społecznego, pamiętniki i biogramy ludzi wpisanych w historię regionu, mapy, grafiki oraz pocztówki związane z Dolnym Śląskiem. Wyszukuje się je przez >> katalog Cyfrowego Dolnego Śląska.

KSIĄŻKI I DOKUMENTY AUDIOWIZUALNE

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu gromadzi i udostępnia wydawnictwa dotyczące Dolnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem byłego województwa wrocławskiego, Wrocławia i powiatu wrocławskiego. Są to głównie książki, dokumenty kartograficzne i audiowizualne, wśród nich również opracowania obcojęzyczne. Najstarsze datują się na początek XIX w.