Język polskiJęzyk angielskiJęzyk francuskiJęzyk ukraińskiJęzyk niemieckiJęzyk migowy

 

PORTAL DOLNOŚLĄSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu


Redaktorzy i administratorzy
ANNA FRANKIEWICZ, MAŁGORZATA GRĄCZEWSKA


Projekt graficzny
MAŁGORZATA LASZCZAK


Nadzór techniczny
DZIAŁ AUTOMATYZACJI
Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej


Stworzenie bazy technicznej dla portalu
ITEAM, WROCŁAW