Język polskiJęzyk angielskiJęzyk francuskiJęzyk ukraińskiJęzyk niemieckiJęzyk migowy

Baza bibliograficzna „Bibliografia Regionalna Dolnego Śląska” jest częścią ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, które pełnią funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów publikacji. Rejestruje artykuły ukazujące się od roku 1947 do chwili obecnej, przy czym opisy bibliograficzne z lat 1947-1996 są nadal uzupełniane. Materiał nie wprowadzony dotąd do bazy jest dostępny w postaci tradycyjnej Kartoteki Regionalnej w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu. 

Bibliografia Regionalna Dolnego Śląska w latach 2014-2023 była współtworzona w systemie ALEPH przez 24 biblioteki z województwa dolnośląskiego, w tym Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im. T. Mikulskiego we Wrocławiu.
Od 2024 roku baza tworzona jest w systemie ALMA .


WYSZUKIWANIE W BIBLIOGRAFII REGIONALNEJ DOLNEGO ŚLĄSKA

Baza zawiera informacje o artykułach z czasopism – czego dotyczą, gdzie i kiedy się ukazały. Pełni funkcję czegoś w rodzaju indeksu lub spisu treści do kilkuset czasopism i umożliwia szybkie dotarcie do informacji o artykułach na temat Dolnego Śląska – jego historii, kultury, gospodarki, polityki, środowiska geograficznego.

Wyszukiwanie można prowadzić wg następujących kryteriów: autora, dokładnego tytułu, słów w tytule, tematu (hasła przedmiotowego) lub łączyć kategorie, klkiając „wyszukiwania zaawansowane”. Po wybraniu kryterium i wpisaniu odpowiedniego słowa lub frazy klikamy przycisk „Szukaj”. W tabeli wyświetla się lista artykułów odpowiadających naszemu zapytaniu. W każdej rubryce od góry podane są następujące informacje:

  • tytuł artykułu,
  • autor,
  • źródło artykułu, czyli tytuł i numer gazety, w której wydrukowano artykuł oraz strony, na których się on znajduje; a także rok ukazania się artykułu.

By uzyskać więcej informacji, należy kliknąć na słowo „Szczegóły”. Wyświetla się wówczas nie tylko pełna lokalizacja, ale też określenia tematu artykułu, niekiedy także adnotacja przybliżająca jego treść.

Istnieje także możliwość wyszukiwania dokumentów w kolekcjach poszczególnych bibliotek współtworzących Bibliografię Regionalną Dolnego Śląska. W tym celu należy wybrać konkretną miejscowość w pasku wyszukiwania.