Język polskiJęzyk angielskiJęzyk francuskiJęzyk ukraińskiJęzyk niemieckiJęzyk migowy

Można oczywiście załatwić sprawę osobiście, w siedzibie Biblioteki, wpłacając odpowiednią kwotę osobie dyżurującej w Zapisie Centralnym (w holu na parterze).

Można również uregulować zadłużenie przelewem na konto Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej. Oto numer konta:

Santander Bank Polska 07 1090 2398 0000 0006 0803 0182
Przy regulowaniu zadłużenia przelewem bankowym, prosimy (jeżeli to możliwe) o podanie również numeru karty bibliotecznej.