Język polskiJęzyk angielskiJęzyk francuskiJęzyk ukraińskiJęzyk niemieckiJęzyk migowy

 

W Wydawnictwie Bramy Kultury, ukazała się książka pt. "Kreatywne zarządzanie. Niezbędnik menadżera kultury". Zwróciłam na nią uwagę ze względu na osobę autorki " Joanny Krasowskiej, której praca zawodowa od lat jest związana z kulturą; zarządzała ośrodkiem kultury i przez wiele lat kierowała wołowską biblioteką publiczną. Jest osobą kreatywną, otwartą na nowości i bardzo rzetelną. Zarządzana przez nią biblioteka rozkwitała i stała się ważną instytucją kultury w Wołowie. Autorka swoją wiedzę i doświadczenia zebrała i przekazuje nam w omawianej książce.

W podręczniku znajdziemy uporządkowaną wiedzę na temat organizacji biblioteki, dokumentów, w oparciu o które funkcjonuje, jej roli i zadaniach w społeczeństwie lokalnym, kierunkach rozwoju, roli bibliotekarza i przede wszystkim dyrektora " menadżera. Zrywa ze stereotypem bibliotekarki, jaką często ukazują nam media " "wychudzona, drażliwa kobieta przypominająca niedożywionego sępa", ale też widzi rolę, jaką w kształtowaniu pozytywnego wizerunku odgrywają sami bibliotekarze.

Wskazówki zawarte w wydawnictwie z pewnością okażą się przydatne w dobie panującej pandemii koronawirusa, gdy dotykają nas problemy izolacji, obserwujemy kryzys czytelnictwa, a także zmiany preferencji czytelniczych. Czytelnicy bibliotek coraz częściej też sięgają po bardziej uniwersalną formę książki, jaką jest książka elektroniczna, rzadziej odwiedzają bibliotekę, co stawia nowe wyzwania przed menadżerami, którzy muszą wykazać się otwartością na nowoczesne zarządzanie biblioteką, a także zdawać sobie sprawę z wagi sprawnego komunikowania i współdziałania z bibliotekarzami.

Autorka w przystępny sposób pokazuje metody komunikacji z czytelnikiem, które prowadzą do opracowania ciekawej oferty usług dla różnych grup czytelniczych.

Sporo miejsca w podręczniku zajmuje bardzo trudny problem, z którym borykają się biblioteki, a mianowicie finansowania działalności. Widzimy jak ważnym czynnikiem zapewniającym skuteczność finansowania działań bibliotecznych jest wypracowywany każdego dnia wizerunek biblioteki. Warto zwrócić uwagę na konkretne podpowiedzi, gdzie i w jaki sposób, oprócz dotacji podmiotowej organizatora, szukać możliwości finansowania działalności tych instytucji.

Zawiązywanie lokalnych partnerstw to kolejna rola menadżera biblioteki. Wspólne działania na rzecz społeczności lokalnej pozwalają na podejmowanie szeregu ciekawych inicjatyw. Warto przyjrzeć się podpowiedziom autorki z kim i w jakim zakresie można współpracować.

Ważną funkcją, którą pełnią biblioteki gminne jest prowadzenie działalności powiatowej. W podręczniku znajdziemy m.in. przykład dokumentu "Porozumienia między gminą a starostwem powiatowym w celu powierzenia gminie zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej".

Czy każdy menadżer wie, po co nam kontrola zarządcza, czy potrafi ją wykorzystać w zarządzaniu biblioteką, jaką rolę pełni w kreatywnym zarządzaniu i czy jest na pewno potrzebna" Odpowiedź na te i wiele innych pytań znajdziemy w omawianym podręczniku.

Książka jest napisana prostym, bardzo przystępnym językiem. Wiele zagadnień ilustrowanych jest przykładami. Adresowana jest do menadżerów bibliotek gminnych. Jest bardzo dobrym przewodnikiem dla nowych, dopiero zaczynających kierowanie bibliotekami dyrektorów, ale także porządkuje wiedzę i wskazuje nowe kierunki działalności doświadczonym menadżerom. Warto też, aby sięgnęli po nią bibliotekarze, którzy znajdą w niej, także dla siebie, wiele interesujących wskazówek, np. jak organizować działalność kulturalną własnej biblioteki.

Polecam lekturę tej książki, jestem przekonana, że nie będziecie się nudzić podczas jej czytania.

Jolanta Ubowska

Joanna Krasowska
KREATYWNE ZARZĄDZANIE. NIEZBĘDNIK MENADŻERA KULTURY
Wydawnictwo Bramy Kultury, Wołów 2021
Premiera książki: 10 grudnia 2021
Książkę w wersji elektronicznej (PDF) można pobrać bezpłatnie:

kreatywne_200.jpg

KLIKNIJ TUTAJ >>.

Osoby zainteresowane wersją drukowaną prosimy o kontakt z wydawnictwem (email: ).