Język polskiJęzyk angielskiJęzyk francuskiJęzyk ukraińskiJęzyk niemieckiJęzyk migowy
Za pomocą podanego niżej wzoru formularza czytelnicy mogą zapisać się do Biblioteki. Tym samym uzyskają konto biblioteczne. A to otwiera m.in. drogę do otrzymania kodów dostępu do platform Legimi i IBUK Libra. Już w formularzu jest deklaracja woli otrzymania takich kodów. Bibliotekarze przyjmując formularz, będą mogli kod dostępu wysłać nowemu czytelnikowi. Warto zastrzec, że do realizacji przyjmowane są formularze, które mają wypełnione wszystkie pola.

- LINK DO FORMULARZA ZAPISU DLA NOWEGO CZYTELNIKA >>