Język polskiJęzyk angielskiJęzyk francuskiJęzyk ukraińskiJęzyk niemieckiJęzyk migowy

Bibliotekarz JUTRA. Finał projektu szkoleniowego.

Przyszłość bibliotek i bibliotekarzy może być fascynująca. Działamy w otwartych, zmieniających się i poszukujących nowych możliwości społecznościach. Świat który przyspiesza stawia przed nami nowe wyzwania, którym przynajmniej w części,musimy sprostać.

Właśnie takie zagadnienia towarzyszyły nam podczas tegorocznego projektu szkoleniowegozatytułowanego “Bibliotekarz JUTRA”.

Łącznie zrealizowaliśmy 11 wydarzeń, na które składało się 10 szkoleń i Forum Bibliotekarzy Dolnośląskich, które zakończyło całe wydarzenie.

Projekt objął swoim zasięgiem ponad 234 pracowników bibliotek z województwa dolnośląskiego, którzy podczas szkoleń wzmocnili wiele swoich obszarów kompetencyjnychoraz uczyli się jak działać, aby dobrze wypełniać przypisaną do zawodu rolę społeczną, nie zostawać “z tyłu”, wspierać realizację różnorodnych oczekiwań obecnych i przyszłych odbiorców.

Dzięki szkoleniom z zakresu rozwoju umiejętności krytycznego myślenia, bezpieczeństwa cyfrowego, świadomego wykorzystywania otwartych zasobów udało się bibliotekarzom zdobyć cenną wiedzę pozwalającą sprawnie poruszać się w cyfrowym świecie i tym samym wyposażać w te kompetencje swoich użytkowników. Szkolenia przygotowały bibliotekarzy na obecne we współczesnym świecie tematy dotyczące sztucznej inteligencji, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz poszerzyły umiejętności tworzenia zasobów cyfrowych i ich współdzielenia, co usprawniło warsztat pracy i pozwoliło rozszerzyć skalę promocji oferty bibliotecznej.

Wśród kluczowych kwestii dotyczących kompetencji naszego zawodu pojawiły się te, związane z rozwojem kreatywności i twórczym myśleniem oraz angażowania społeczności do działania, co przekłada się na konstruowanie programu instytucji nie tylko “dla”, ale przede wszystkim “ze” społecznością. Bibliotekarze poznali dobre praktyki i pomysły na innowacyjne działania w bibliotece sprzyjające przyciągnięciu nowych użytkowników oraz tworzeniumiejsca otwartego, demokratycznego iinkluzywnego.

Żyjemy w świecie kryzysów, dlatego tak ważne było, aby szkolenia dostarczyły uczestnikom wiedzę z zakresu kształtowania odporności psychicznej oraz umiejętności związanych z adaptacją do zmieniających się warunków otoczenia.  Bibliotekarze poznali metody skutecznego łagodzenia sytuacji konfliktowych, radzenia sobie ze stresem oraz rozwijania inteligencji emocjonalnej by wykorzystać ją w pracy i w kontaktach z odbiorcami naszych usług.

Cieszymy się, że środowisko dolnośląskich bibliotekarzy jest gotowe by stawić czoła wyzwaniom przyszłości. Dziękujemy Wszystkim uczestnikom za aktywność na salach szkoleniowych i za wszystkie dobre praktyki, którymi dzieliliście się podczas zajęć.

Nasze podsumowanie projektu możecie również zobaczyć pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=h1je9DBUXLQ

Beata Jasiak – koordynator projektu

“Bibliotekarz JUTRA” – szkolenia dla bibliotekarzy dolnośląskich – rusza rekrutacja!
 
Otwieramy rekrutację na szkolenia stacjonarne w ramach tegorocznego projektu Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu „Bibliotekarz JUTRA”.
 
W ramach działania proponujemy 10 szkoleń tematycznych skoncentrowanych na wielokierunkowej działalności bibliotekarzy, którzy tworzą w swoich instytucjach przestrzenie dostępu do wiedzy, technologii i rozrywki - z zachowaniem równowagi i proporcji między tymi sferami pracy. Strategicznym celem projektu "Bibliotekarz JUTRA" jest wyzwolenie w bibliotekarzach ich osobistego potencjału do inicjowania nowatorskich działań dla społeczności lokalnej. Zakończeniem cyklu będzie konferencja – XXII Forum Bibliotekarzy Dolnośląskich.
 
Harmonogram szkoleń:
 
6.09.2023 r.
Pogodni. Jak wspierać dobrostan psychiczny czytelników i pracowników.
 
7.09.2023 r.
Energia tkwi w społeczności. Jak biblioteka może rozbudzać i rozwijać potencjał mieszkańców.
 
8.09.2023 r.
WirtualDoc - cyfrowe narzędzia do tworzenia zasobów treściowych dla bibliotekarzy.
 
19.09.2023 r.
ZIN. Papierowa alternatywa dla mediów społecznościowych bibliotek. 
 
25.09.2023 r.
Jak nie wpaść w pułapkę fałszywych informacji? Znajdź odpowiedź w bibliotece.
 
26.09.2023 r.
Wiedza jest wszędzie, czyli jak wykorzystać i tworzyć zasoby edukacyjne.
 
4.10.2023 r.
Poczuj dreszczyk. Escepe roomy jako pomysł na przyciągnięcie nowych użytkowników.
 
11.10.2023 r.
Liczy się człowiek. O komunikacji opartej na empatii w zespole i z użytkownikiem.
 
12.10.2023 r.
Twórczo i kreatywnie. Trening kreatywności dla każdego.
 
13.10.2023 r.
Od wirtualnych spacerów po sztuczną inteligencję. Nowe technologie w kulturze.
 
 
Rekrutacja elektroniczna (OD 21 SIERPNIA 2023)https://forms.office.com/e/QvQb4bTum6