Język polskiJęzyk angielskiJęzyk francuskiJęzyk ukraińskiJęzyk niemieckiJęzyk migowy

 

im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu
50-116 Wrocław, Rynek 58
 
tel. 71 33 52 200 (centrala)
fax 71 34-41-808          
e-mail:  
www.wbp.wroc.pl
NIP 896-10-00-123
 
Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu jest instytucją kultury o zasięgu regionalnym, prowadzoną przez samorząd województwa dolnośląskiego. Służy mieszkańcom Wrocławia, ale także wspiera merytorycznie biblioteki publiczne na Dolnym Śląsku. Oprócz udostępniania bogatych zbiorów książek, czasopism, dokumentów regionalnych, utworów muzycznych i filmowych, proponuje Dolnoślązakom atrakcyjną ofertę kulturalną. Szczególnie intensywnie rozwijane są działania na rzecz dzieci (biblioteczne akademie malucha, przedszkolaka, starszaka), młodzieży szkolnej (Biblioteka-Światoteka) oraz integracji międzypokoleniowej. Do osób dorosłych, w tym także seniorów, adresowana jest działalność sprofilowanych tematycznie  dyskusyjnych klubów książki i zespołów zainteresowań, a także spotkania autorskie, prelekcje oraz duże ponadlokalne imprezy promujące literaturę, czytelnictwo, wiedzę o regionie i świecie: Dolnośląski Salon Wydawniczy "Silesiana", Giełda  Książki Bibliotecznej, "Horror Day".
DBP kształtuje swój profil tak, by odpowiadał społecznej potrzebie otwarcia na świat. Stworzono w niej specjalne agendy, które popularyzują kultury innych narodów - Bibliotekę Niemiecką, Amerykańskie Centrum Informacji i Kultury "American Corner", Centrum Informacji i Kultury "Biblioteka Romańska" i Bibliotekę Koreańską, wyposażone w unikalne kolekcje książkowe i audiowizualne, zestawy czasopism, bazy danych oraz nowoczesny sprzęt. Ich programowym dopełnieniem są liczne inicjatywy i zdarzenia akcentujące wielokulturowość: Europejski Tydzień Języków, Dolnośląskie Spotkania Młodych Czytelników z Pisarzami "Z książką na walizkach", działalność Dyskusyjnych Klubów Książki Zekranizowanej, Kryminalnej i inne.
W DBP mocno zaakcentowały swoją obecność nowoczesne technologie: 140 komputerów, liczne urządzenia reprograficzne i odtwarzające najnowszej generacji, czytniki tekstów, zautomatyzowany system biblioteczny ALMA, pozwalają  realizować wiele usług w formie elektronicznej. Czytelnicy, wykorzystując komputery biblioteczne lub swoje własne, mogą w systemie on-line zamawiać, rezerwować zbiory bądź prolongować terminy ich zwrotów, mogą także przeglądać elektroniczne katalogi biblioteczne oraz tematyczne bazy danych. Biblioteka oferuje im dostęp do bogatej kolekcji elektronicznych wersji książek popularnonaukowych, czyli tzw. IBUKÓW oraz niezwykle ciekawej bazy wartościowych materiałów dotyczących naszego regionu, pochodzących ze zbiorów bibliotek dolnośląskich, udostępnionych w formie zdigitalizowanej na ogólnodostępnej platformie pn. Cyfrowy Dolny Śląsk.
DBP prowadzi stałą działalność ekspozycyjną. Wystawy sztuki prezentuje Galeria pod Plafonem, a prace dziecięce - Galeria Podróżnika. Odbywają się też wystawy książek, fotografii i dokumentów organizowane przez inne działy biblioteki.