Język polskiJęzyk angielskiJęzyk francuskiJęzyk ukraińskiJęzyk niemieckiJęzyk migowy

 

DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Tadeusza Mikulskiego
Rynek 58, 50-116 Wrocław
Budynek B, parter, pok. 11

Dział Marketingu
e-mail: 
tel. 71 335 22 43