Język polskiJęzyk angielskiJęzyk francuskiJęzyk ukraińskiJęzyk niemieckiJęzyk migowy
RED HOT CHILLI PEPPERS
The Getaway
Burbank, CA : Warner Bros. Records, p2016.