Język polskiJęzyk angielskiJęzyk francuskiJęzyk ukraińskiJęzyk niemieckiJęzyk migowy

 

Z inicjatywy przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ ?Solidarność? przy Teatrze Polskim, Leszka Nowaka ? 20 czerwca 2022 odbyło się posiedzenie Społecznej Rady Kultury przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego w gmachu naszej Biblioteki. Przewodniczący Rady ? Marek Sztark ? serdecznie podziękował za gościnę w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej. Celem tego posiedzenia było zapoznanie członków i członkinie Rady z działalnością i i możliwościami rozwoju biblioteki. Na posiedzeniu obecny był Członek Zarządu Województwa ? Krzysztof Maj, który odpowiada za kulturę na Dolnym Śląsku. Dyrektor biblioteki Andrzej Tyws zaprezentował działania Dolnośląskiej Biblioteki wojewódzkiej na wszystkich polach, tj. bibliotekarskim, informacyjnym, animacyjnym i szkoleniowym. Podkreślił też regionalny charakter działań biblioteki. Członkowie Rady odwiedzili poszczególne agendy biblioteczne. Krzysztof Maj zakomunikował również o powołaniu Jolanty Ubowskiej na Dyrektora DBP im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, w związku z przejściem na emeryturę szefa tej instytucji ? Andrzeja Tywsa. Na posiedzeniu Rady dyskutowano o aktualnej działalności biblioteki, jak też o perspektywach jej rozwoju.