Język polskiJęzyk angielskiJęzyk francuskiJęzyk ukraińskiJęzyk niemieckiJęzyk migowy

 

Silesiana jest cykliczną imprezą organizowaną przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną od 2010 roku.  Ma ona formę Targów połączonych ze spotkaniami autorskimi, konkursami i wystawami, a jej celem jest zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców dorobku wydawniczego Dolnego Śląska, szczególnie publikacji wydawanych przez małe, nieznane szerzej wydawnictwa.
2

Książka regionalna prezentowana na targach ?Silesiana - Dolnośląski Salon Wydawniczy? to z jednej strony książka dotycząca regionu, a z drugiej każda książka, bez względu na tematykę, która powstała w regionie ? tzn. została wydana przez miejscowe wydawnictwo, bądź napisana przez miejscowego autora.
Publiczność zwiedzająca targi może zapoznać się z książkami, czasopismami oraz innymi materiałami dotyczącymi historii, kultury, gospodarki i atrakcji turystycznych Dolnego Śląska; zwiedzający mogą poznać twórczość miejscowych pisarzy i dziennikarzy.
Targi i towarzyszące im imprezy mają wspierać aktywność intelektualną, kulturalną, hobbystyczną i turystyczną lokalnej społeczności, a także wspierać i promować działalność wydawniczą i literacką regionalnych wydawców i pisarzy.
Od roku 2012 w trakcie targów wręczana jest Nagroda Wydawnicza Silesiana za publikację, która treścią, osobą autora i/lub formą edytorską najlepiej promuje Dolny Śląsk i stanowi wizytówkę regionu.

Imprezę dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego.