Leonard Rosadziński
Ginące rzemiosło: śladami poznańskich introligatorów
Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki, 2011
Sygn. 66/69
Publikacja przedstawia dzieje rzemiosła introligatorskiego w Poznaniu i Wielkopolsce od jego początków w XVI wieku do czasów współczesnych, opisuje Ogólnopolskie Otwarte Konkursy Introligatorskie, odbywające się w latach 1976-1983 w Bibliotece Raczyńskich, a także ukazuje sylwetki mistrzów introligatorskich w 21 biogramach oraz wspomnieniach autora książki.

Źródło: http://www.poznan.pl/
Jolanta Pisarek, Paweł Fortuna
Filmowy leksykon psychologii
Słowa i Myśli, 2017
Sygn. 159.9
„Filmowy leksykon psychologii” jest jedynym w swoim rodzaju „kursem psychologii”. Przygotowano go z myślą o osobach, które cenią sobie rzetelną wiedzę podaną w nieakademicki sposób. Książka zawiera ponad 100 haseł – opisów zjawisk z różnych dziedzin psychologii: klinicznej, poznawczej, społecznej, rozwojowej, pozytywnej oraz psychologii biznesu. Każde z nich jest osobną całością – stanowi filmowy obraz analizowanego zjawiska wraz z psychologicznym komentarzem.

Źródło: http://www.slowaimysli.pl/
Piotr Rypson
Nie gęsi: polskie projektowanie graficzne 1919-1949
Karakter, 2017
Sygn. 76
Ta książka raz na zawsze obala mit o braku polskiej tradycji projektowania graficznego i udowadnia, że bynajmniej nie ogranicza się ona tylko do plakatu. Współcześni dizajnerzy znajdą tu inspirację i dowód, że zaskakujące rozwiązania projektowe rodzą się nie tylko w XXI wieku, krytycy i historycy sztuki otrzymają wyczerpujące i kompetentne źródło wiedzy, odbiorcy zagraniczni odkryją nieznaną wcześniej i nieco egzotyczną twórczość, wszyscy czytelnicy natomiast – napisaną wartkim językiem pochłaniającą opowieść o zapomnianej, a barwnej i różnorodnej codzienności Polski na przestrzeni burzliwych trzydziestu lat.

Źródło: www.karakter.pl/
Monika Śliwińska
Wyspiański: dopóki starczy życia
Iskry, 2017
Sygn. 100450337
Czwarty wieszcz. Autor kilkunastu dramatów, z których jedynie Wesele zyskało miano arcydzieła. Artysta na piedestale, którego życie prywatne pozostaje w półmroku. Mąż, który pisze o żonie w najintymniejszych strofach wierszy. Ojciec, którego zgon złamie życiorysy czworga dzieci. Człowiek, który ściga się ze śmiercią.
„Czy (Panu) w oczy kiedy śmierć zajrzała? – mnie ona w oczy patrzy co dzień” – pisze w jednym z listów. Napiętnowany chorobą, spala się w nierównej walce z przeznaczeniem. Gorączkowo szuka dróg spełnienia artystycznego. W przededniu śmierci czyta o sobie: „największy z żyjących polskich poetów”. Wierzy w nieśmiertelność, bo jedynie ona może przynieść wyzwolenie.
Z archiwów, dokumentów rodzinnych, listów i pamiętników Monika Śliwińska rekonstruuje mało znany, prywatny portret Stanisława Wyspiańskiego. Przedstawia dramatyczny zapis życia genialnego malarza, poety, reformatora teatru; artysty u szczytu popularności, który żegna się ze światem.

Źródło: http://iskry.com.pl/
Konrad Gałaj-Emiliańczyk
Ochrona danych osobowych: praktyczny komentarz, wzorcowa dokumentacja
ODDK, 2015
Sygn. 342
Przetwarzasz dane osobowe?
Czy wiesz, jak chronić dane, minimalizując ryzyka związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą?
Poznaj zasady ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji
Kompleksowe omówienie wszystkich najważniejszych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych w firmie – przygotowane przez eksperta z renomowanej firmy ODO 24 sp. z o.o., specjalizującej się w ochronie danych osobowych i bezpieczeństwie informacji.

Źródło: www.oddk.pl/
Katarzyna Kulpińska
Matryce, odbitki - ślady kobiet: polskie graficzki i ich twórczość w dwudziestoleciu międzywojennym
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017
Sygn. 100450024

Książka jest pierwszą próbą ujęcia w szerokiej perspektywie dorobku polskich artystek dwudziestolecia międzywojennego w zakresie grafiki artystycznej. Ponad sto twórczyń z różnych środowisk artystycznych uprawiało tę dziedzinę, wyróżniając się oryginalnością postaw twórczych, różnorodnością i intensywnością poszukiwań własnych środków wyrazu, a także wysokim poziomem wykonania. Choć były one pierwszymi (po nielicznych poprzedniczkach tworzących w okresie Młodej Polski) profesjonalistkami, ich twórczość jest z reguły pomijana nie tylko z powodu płci graficzek, ale także statusu uprawianej przez nie dyscypliny, która przez wieki postrzegana była jako podrzędna względem malarstwa i „usługowa” wobec literatury.

Źródło: http://wydawnictwo.umk.pl/
Magdalena Grzyb
Przestępstwa motywowane kulturowo: aspekty kryminologiczne i prawnokarne : reakcja krajów zachodnich na szkodliwe praktyki kulturowe
Wolters Kluwer
Sygn. 100 447 038
Monografia jako pierwsza na rynku wydawniczym porusza problematykę przestępstw motywowanych kulturowo popełnianych przez imigrantów. W książce przedstawiono w szczególności praktyki kulturowe, które wywoływały w ostatnich latach największe kontrowersje w Europie Zachodniej, takie jak okaleczanie seksualne kobiet, przemoc związana z honorem czy wymuszane małżeństwa. Praktyki te stawały się często punktem zwrotnym w systemowym podejściu aparatu państwowego do problemu integracji imigrantów ze społeczeństwem przyjmującym oraz dowodem na "porażkę wielokulturowości". W pracy krytycznej analizie poddano koncepcję wielokulturowości oraz dokonano analizy porównawczej reakcji wybranych krajów zachodnich na omawiane zjawiska.,

Źródło: www.profinfo.pl/
Piotr Szymaniec
Koncepcje wolności religijnej: rozwój historyczny i współczesny stan debaty w zachodniej myśli polityczno-prawnej
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa, Oficyna Wydawnicza Atut
Sygn. 100 445 428
Wolność religijna jest zagadnieniem, które ciągle wywołuje spory w dyskursie prawnym i politycznym Zachodu, zwłaszcza dziś, w obliczu takich zjawisk, jak wielkie migracje, polityzacja religii, fundamentalizm religijny czy zagrożenia związane z terroryzmem motywowanym religijnie. Książka ukazuje genezę wolności religijnej, najważniejsze jej przeobrażenia w wiekach XVII–XIX, jak również znaczenie wolności religijnej dla kształtowania się zachodniej koncepcji wolności.
Praca jest adresowana do osób interesujących się prawami człowieka, miejscem religii we współczesnych społeczeństwach czy problematyką bezpieczeństwa – prawników, politologów, socjologów, religioznawców, filozofów i historyków.

Źródło: http://www.atut.ig.pl/
Kamil Kijek
Dzieci modernizmu: świadomość, kultura i socjalizacja polityczna młodzieży żydowskiej w II Rzeczpospolitej
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Sygn. 100 446 119
„Dzieci modernizmu” to książka o pokoleniowej rewolucji, która dotknęła społeczność żydowską wraz z nastaniem państwa polskiego i wyłanianiem się nowego świata po I Wojnie Światowej. Analizując napisane w latach 30-tych autobiografie młodzieży żydowskiej pokazuje jej rozterki, wewnętrzne podziały, kulturowe, tożsamościowe i polityczne wybory, rzucając nowe światło nie tylko na ten fragment dziejów Żydów w Polsce, lecz również, na historię II Rzeczpospolitej.

Źródło: http://www.wuwr.com.pl
Claudio Pescio, wprowadzenie Philippe Daverio
Malarstwo holenderskie: złoty wiek
Arkady
Sygn. 75
Album prezentuje najwspanialsze dzieła artystów tworzących w XVII w., określanym jako Złoty wiek malarstwa holenderskiego. W tym okresie rozwinęły się niedoceniane wcześniej gatunki, takie jak pejzaż, weduta czy martwa natura. Najważniejszymi ośrodkami artystycznymi były Amsterdam, Haga, Utrecht, Haarlem, Lejda i Rotterdam, w których tworzyli m.in. Vermeer, Rembrandt, Frans Hals, Carel Fabritius, Pieter de Hooch, Jan Steen.

Źródło: http://www.arkady.info/