PolskiEnglishFrançais (France)UkrainianGermanycall button

 

Kowalska, Magdalena
Marketing relacji w dobie technologii cyfrowych. Narzędzia komunikacji online w kreowaniu relacji z klientami
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2023
Sygn. 100509306
Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu marketingu relacji, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych zmian w sferze budowania i zarządzania relacjami z klientem w epoce czwartej rewolucji przemysłowej. W monografii omówiono nowoczesne metody i narzędzia komunikacji marketingowej. Dokonano konfrontacji trzech przenikających się na współczesnym rynku obszarów, jakimi są: marketing relacji, komunikacja rynkowa oraz nowe technologie.

Źródło: https://www.pwe.com.pl/
Leer, Kristin.
ADHD. Mózg łowcy i inne supermoce
Znak Litera Nova, 2022
Sygn. 100509292
Autorka książki pokazuje ADHD z nowej perspektywy, sięga do współczesnych badań i teorii oraz proponuje techniki i strategie radzenia sobie z tym zaburzeniem w dorosłym życiu, a także omawia zalety posiadania nieneurotypowego mózgu.

Źródło: https://www.znak.com.pl/
Forajter, Wacław
Dyslokacje. Studia o literaturze i innych dyskursach XIX wieku
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2022
Sygn. 100509296
Książka Dyslokacje. Studia o literaturze i innych dyskursach XIX wieku porusza szereg zagadnień związanych z dziewiętnastowiecznym obiegiem piśmienniczym ze szczególnym wskazaniem na utwory literackie oraz teksty publicystyczne i wspomnieniowe. Wychodząc z założenia, że transmisja idei i stylów życia w tej epoce przybrała znacznie dynamiczniejszy kształt niż w dobie przednowoczesnej, autor stara się zdiagnozować formy doświadczenia typowe dla XIX stulecia.

Źródło: https://wydawnictwo.us.edu.pl/
Manek, Anna Maria
Maria Kuncewiczowa, Sándor Márai. Późny wiek - późna twórczość. Interakcje : materiały do studiów nad psychologią starości.
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, copyright 2023
Sygn. 100509305
Publikacja składa się z dwóch części. Część I to teoretyczne wprowadzenie do analizy psychologicznej treści, opublikowanych w okresie starości, prac Marii Kuncewiczowej i Sándora Máraia. W części II przedstawiono procedurę jakościowej analizy psychologicznej treści dzieł powstałych w starości, pozwalającej na określanie zmian w zakresie: podstawowych tendencji życiowych i wewnętrznego modelu doświadczenia (Charlotta B"ühler) oraz " strategii radzenia sobie ze śmiercią i umieraniem (Arnold Toynbee).

Źródło: https://www.universitas.com.pl/
Redakcja naukowa: Andrzej Murzyn, Urszula Szuścik
Przedsiębiorczość jako wartość w edukacji
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017
Sygn. 100509312
W artykule przedstawione są różne ujęcia przedsiębiorczości. Część pierwsza poświęcona jest między innymi koncepcji Josepha Schumpetera. W części drugiej analizowane są historyczne uwarunkowania przedsiębiorczości. W zakończeniu podniesiony jest problem aktualnego rozumienia przedsiębiorczości.

Źródło: https://wydawnictwo.us.edu.pl/
Ronge, Gerard
Śmierć Don Kichota. O nowości w kulturze i literaturze ponowoczesnej
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, copyright 2023
Sygn. 100509317
Śmierć Don Kichota. O nowości w kulturze i literaturze ponowoczesnej to przeprowadzona w duchu szkoły frankfurckiej refleksja nad kondycją kultury zachodniej, naznaczonej piętnem Zagłady z czasów drugiej wojny światowej. Autor przygląda się wydarzeniom rozgrywającym się około połowy XX wieku, które stanowią dla niego kres trwania określonej formacji kulturowej, nazywanej okcydentalną nowoczesnością.

Źródło: https://www.universitas.com.pl/
Wieroński, Tomasz
Sztuczna inteligencja w strategicznych grach planszowych. Czy algorytm może zastąpić człowieka?
Wydawnictwa AGH, 2023
Sygn. 100509316
Po ciekawym wprowadzeniu w historię gier, barwnej prezentacji wybranych tytułów (tak historycznych, jak i współczesnych) oraz wskazaniu kierunku, w którym zmierzają dzisiejsze gry, i przyczyn ich coraz większej popularności autor przedstawia tezę, zgodnie z którą w ściśle określonych środowiskach, takich jak gry planszowe, możliwe jest sprawdzenie różnych sposobów rozwiązywania pozornie prostych problemów i przetestowanie zdolności agentów do adaptacji.

Źródło: https://www.wydawnictwo.agh.edu.pl/
Hadot, Pierre
Twierdza wewnętrzna. Wprowadzenie do "Rozmyślań" Marka Aureliusza
Wydawnictwo Aletheia, 2023
Sygn. 100509319
Hadot gruntownie odtwarza i interpretuje myśl Marka Aureliusza. Ukazując autora Rozmyślań od strony jego stoicyzmu i na tle innych stoickich doktryn, Hadot podkreśla aktualność tej myśli sprzed dwóch tysięcy lat, aktualność i świeżość zapewnianą przez to, że autor mówi do siebie i pisze dla siebie, a to „siebie”, mimo wszelkich kulturowych zmian, pozostaje w nas ciągle to samo.

Źródło; https://www.znak.com.pl/
Towianizm. Fenomen i dziedzictwo
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2023
Sygn. 100509318
Tom zawiera studia dotyczące towianizmu i procesu recepcji tego zjawiska w kulturze polskiej (aż po współczesność), a także poza jej obrębem, przede wszystkim we Włoszech. [Tom] został podzielony na trzy części: pierwsza koncentruje się wokół towianizmu jako zjawiska światopoglądowego i filozoficzno-religijnego, druga jest poświęcona recepcji współczesnych Mistrza Andrzeja, trzecia natomiast – wpływowi towianizmu na działania poromantycznych pokoleń.

Źródło: https://www.wuw.pl/
Weir, Alison
Królowa w Tower. Upadek Anny Boleyn
Astra, 2017
Sygn. 100509303
Inaczej niż typowe biografie Anny Boleyn, obejmujące całe życie królowej, niniejsza książka skupia się na ostatnich miesiącach jej życia, kiedy to ciąg nieszczęśliwych wydarzeń doprowadził do katastrofy Anny i całego jej stronnictwa. Autorka umieszcza upadek królowej w szerszym kontekście walki o władzę na dworze Henryka VIII i pozwala nam poznać to tło z różnych stron.

Źródło: https://wydawnictwo-astra.pl/