Język polskiJęzyk angielskiJęzyk francuskiJęzyk ukraińskiJęzyk niemieckiJęzyk migowy

 

Richard Flanagan
KLAŚNIĘCIE JEDNEJ DŁONI
Wydawnictwo Literackie 2016
Tasmania ? rozległa, tajemnicza kraina. Pewnej nocy 1954 roku osadę Butlers Gorge omiatała śnieżyca, a czarne chmury przesłoniły gwiazdy. Maria Buloh bez słowa opuściła męża i trzyletnią córkę, by nigdy do nich nie wrócić. Rozpłynęła się bez śladu. Dlaczego i dokąd odeszła? Szukając zapomnienia w alkoholu, Bojan, słoweński imigrant, odnajdzie w nim jedynie demony przeszłości ? tragiczne wspomnienia z czasu wojny, a rozpacz po odejściu żony przekuje w codzienne domowe piekło dla małej Sonji. W 1989 roku, po latach spędzonych w Sydney, dorosła już Sonja odwiedza ojca. To szansa na przebaczenie, ale też i czas na podjęcie najważniejszej decyzji w życiu młodej kobiety, która będąc w ciąży, zastanawia się nad jej przerwaniem.

Źródło: http://www.wydawnictwoliterackie.pl
Birgisson Bergsveinn
CZARNY WIKING
Wydawnictwo Poznańskie 2016
Bergsveinn Birgisson, łącząc doskonały warsztat historyka z porywającą narracją literacką, snuje opowieść o swoim tajemniczym przodku ? synu norweskiego króla i kobiety pochodzącej z arktycznej Północy, który za swój nietypowy wygląd został przezwany ?czarnym wikingiem?. Towarzyszymy mu od narodzin aż do śmierci, stajemy się świadkami trudnego dzieciństwa, dalekich podróży po surowym północnym morzu i powstawania jego gospodarczej i militarnej potęgi. Przenosimy się z norweskiego dworu królewskiego w Rogalandzie do odległej syberyjskiej ojczyzny jego matki. Obserwujemy handel niewolnikami w Irlandii i początki islandzkiego osadnictwa.

Źródło:http://www.wydawnictwopoznanskie.com
Jan Kaczkowski
GRUNT POD NOGAMI
WAM 2016
Ksiądz Jan Kaczkowski to nie tylko "Życie na pełnej petardzie", ale też setki kazań wygłoszonych w całej Polsce i poza jej granicami. Książka ta to wybór tych, które jego zdaniem najlepiej pokazują najbliższe mu tematy: wierność sumieniu, odwaga, wewnętrzna uczciwość, pokonywanie własnych słabości, budowanie bliskości i autentycznych relacji. Niezależnie od tego, czy były wygłoszone dla tłumów, które przychodziły na jego msze, czy dla pacjentów hospicjum w Pucku i ich rodzin, widzimy w nich księdza Jana, który dzieli się tym, co dla niego najważniejsze.
Książka zawiera też rekolekcje z księdzem Janem "Herod, Piłat, setnik i inni" oraz przewodnik po dobrej spowiedzi.

Źródło: http://www.wydawnictwowam.pl
Grzegorz Piątek
SANATOR. KARIERA STEFANA STARZYŃSKIEGO
W.A.B 2016
Wspomnienie przedwojennej Warszawy urosło do rangi kulturowego mitu i do niedawna mało kto ośmielał się polemizować z obiegowymi opiniami o bohaterskim prezydencie stolicy i o samym mieście ? Paryżu Północy. Analiza materiałów archiwalnych i wspomnień pozwoliła Grzegorzowi Piątkowi na nowo, krytycznym okiem architekta i varsavianisty, spojrzeć na Starzyńskiego i Warszawę jego czasów. Przyszły bohater jawi się nam jako jeden z wielu podobnych mu działaczy sanacji, nie wyróżniający się niczym poza wyjątkową pracowitością. Jak to się stało, że osoba nigdy nie sytuowana wysoko w hierarchii władzy, została zapamiętana jako mąż stanu?

Źródło: http://www.grupawydawniczafoksal.pl
HISTORIA ARCHITEKTURY
Arkady 2015
Książka daje świadectwo oszałamiających intelektualnych i materialnych osiągnięć naszej przeszłości. Śledzi rozwój umiejętności wznoszenia budowli, z czasem przekształconej w formę sztuki odzwierciedlającej ideały, wierzenia, i obyczaje społeczeństw od czasów starożytnych do współczesności. Jednocześnie szuka piękna w całym bogactwie zróżnicowanych form, w każdym klimacie i na każdym terenie. Architektura, od stodoły do pałacu, jest produktem ludzkiego ducha połączonego ze zdumiewającą mocą sprawczą ludzkiego umysłu.
Ten encyklopedyczny, bogato ilustrowany przegląd zagadnień związanych z architekturą w dziejach ludzkości proponuje wędrówkę przez wszystkie epoki i kontynenty, prezentuje setki budowli i ich twórców. Ułożone chronologicznie rozdziały zawierają wnikliwe eseje specjalistów śledzących historię każdego stylu i ukazują sylwetki jego najważniejszych przedstawicieli.

Źródło:http://www.arkady.com.pl
Phillip Earl Steele
NAWRÓCENIE I CHRZEST MIESZKA I
Avalon 2016
Niniejszy tomik stanowi rozszerzoną wersję przełomowej książki wydanej w 2005 r. Nawrócenie i chrzest Mieszka I. ?Przełomowej? ponieważ zaprezentowała nowe naukowe spojrzenie na decyzję Mieszka I, by wprowadzić chrześcijaństwo do Polski.Książkę rozpoczyna komparatystyczny przegląd innych, równie przełomowych nawróceń z pierwszego milenium, co w jaśniejszym świetle stawia kontekst przyjęcia chrześcijaństwa przez władcę Polan. Dalej Autor omawia okoliczności i naturę nawrócenia Mieszka I na chrześcijaństwo oraz szuka odpowiedzi na pytanie, gdzie książę został ochrzczony. Napisane żywym, porywającym stylem, Nawrócenie i chrzest Mieszka I przedstawia temat w oryginalnym ujęciu, przedtem nieznanym w polskiej historiografii. Ponadto perspektywa Steele?a przypisuje wejściu Polski na dziejową, europejską scenę dużo bogatsze znaczenie, niż zwykło się o nim sądzić.

Źródło: http://www.wydawnictwoavalon.pl
David Quammen
EBOLA. TROPEM ZABÓJCZEGO WIRUSA
Muza 2016
Autor stara się pokazać czytelnikowi warunki, w których rodzi się wirus ebola (i pokrewne mu, równie niebezpieczne patogeny); w przystępny, angażujący emocje sposób naświetlić mechanizm jego działania, a także naszkicować ryzyko i konsekwencje rozprzestrzeniania się wirusa.
nformacje, z których korzystał Quammen, w większości pochodzą z pierwszej ręki ? przygotowując dokumentację do książki, autor przeprowadził wywiady z najważniejszymi naukowcami zajmującymi się wirusem ebola. Czytelnik otrzymuje też informacje o pracach nad szczepionką przeciwko eboli i mechanizmie jej działania.
Wyjątkową zaletą "Eboli" jest to, że mimo mocnej podstawy w faktach, trzyma czytelnika w napięciu niczym doskonały kryminał. Medyczne mini wykłady przeplatane są zarysowanymi z reporterskim sznytem autentycznymi historiami osób, które zakaziły się wirusem.

Źródło:http://muza.com.pl