Język polskiJęzyk angielskiJęzyk francuskiJęzyk ukraińskiJęzyk niemieckiJęzyk migowy

Zajęcia z edukacji czytelniczej są przeznaczone dla zorganizowanych grup uczniów z przedszkoli i szkół podstawowych. Dzieci uczą się jak korzystać ze zbiorów biblioteki oraz poznają metody sprawnego wyszukiwania i selekcjonowania informacji. Cel spotkań, czyli rozbudzenie w uczestnikach zainteresowania biblioteką i czytaniem książek ? jest osiągany metodami pedagogiki zabawy.

Aby wziąć udział w zajęciach należy w terminie do końca czerwca roku poprzedzającego następny rok szkolny złożyć podanie, w którym muszą znaleźć się:
informacje dla ilu i jakich klas lekcje mają zostać zorganizowane oraz imię, nazwisko, kontakt mailowy i telefoniczny nauczyciela zamawiającego.

Terminy spotkań z dziećmi podane zostaną najpóźniej we wrześniu.

Zapisy:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0exQKH9bCG-WKFJbBOG9le6lZPu4Dk9_JPlIv8wEto30uHQ/viewform

Tel. 71 335 22 17

Przedszkolaki

Klasa 1 ? ?Poznajemy bibliotekę ? warsztaty z książką?
Klasa 2 ? ?Poznajemy bibliotekę. Jak powstaje książka??
Klasa 3 ? ?Katalożek ilustrowany?
Klasa 4 ? ?Katalog alfabetyczny?
Klasa 5 ? ?Katalog rzeczowy ? literatura piękna i popularno-naukowa?
Klasa 6 ? ?Porządkowanie informacji?
Klasa 7 ? ?Katalog biblioteczny ? katalog elektroniczny a rzeczowy?
Klasa 8 ? ?Rola biblioteki w życiu współczesnego człowieka?