Język polskiJęzyk angielskiJęzyk francuskiJęzyk ukraińskiJęzyk niemieckiJęzyk migowy

Zapisać się można w specjalnym punkcie rejestracji czytelników - tzw. zapisie centralnym, który znajduje się w Holu biblioteki, na parterze. Przy zapisywaniu się należy okazać bibliotekarzowi dokument tożsamości ze zdjęciem. Osoby niepełnoletnie zapisuje opiekun prawny. Nie jest wymagane zameldowanie na terenie Wrocławia. Po zapisaniu się do biblioteki, czytelnik otrzymuje  bezpłatnie  kartę biblioteczną, upoważniającą do korzystania ze wszystkich zasobów biblioteki. Karta jest ważna bezterminowo (choć raz w roku czytelnik jest proszony o uaktualnienie danych osobowych). W przypadku utraty karty, należy wykupić nową (z nowym numerem) w cenie 10 zł (dotyczy to również  dzieci).

Link do logowania na swoim koncie online w DZB: https://tiny.pl/9kjzh