Język polskiJęzyk angielskiJęzyk francuskiJęzyk ukraińskiJęzyk niemieckiJęzyk migowy
DAGMARA BATÓG
Absolwentka Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła także Studium Kształcenia Bibliotekarzy i Animatorów Kultury we Wrocławiu o specjalizacji bibliotekarstwo. Od 19 lat pracuje w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, w Czytelni. Do jej obowiązków należy bezpośrednia obsługa użytkowników. Zajmuje się także gromadzeniem i opracowaniem czasopism regionalnych. We wrześniu 2009 r. rozpoczęła pracę z seniorami. Współprowadziła kursy komputerowe dla tej grupy użytkowników. Przez prawie 4 lata realizowała swój autorski projekt „Akademia Zdrowego Seniora”, spotkania z lekarzami promujące zdrowy styl życia. Była koordynatorem projektu dla seniorów „Kreatywni, aktywni – pokolenie 50+ w bibliotece”, „Kierunek Europa – biblioteczny obywatelski GPS”, który powstał we współpracy z Przedstawicielstwem Regionalnym Komisji Europejskiej we Wrocławiu. Od 2014 r. prowadzi cykl spotkań „Tradycje wielu kultur”. W 2013 r. ukończyła IV edycję Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy i Bibliotekarek STOP-PRB. W 2015 r. ukończyła kurs trenerski z zakresu facylitacji i otrzymała rekomendację do prowadzenia szkoleń z tematyki „Dobre spotkanie. Jak to zrobić?”. Tematyka proponowanych szkoleń: praca z seniorami (obsługa komputera, ćwiczenia poprawiające pamięć, kreatywność, asertywność, autoprezentacja), planowanie i organizacja spotkań w bibliotece, facylitacja, czyli ułatwianie prowadzenia spotkań w bibliotece poprzez stosowanie odpowiednich narzędzi, inicjowanie działań obywatelskich. Kontakt: tel. 792 063 447; e-mail:
IZABELA DRAPAŁA
Absolwentka Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim, ukończyła policealne studium z grafiki komputerowej oraz Akademię Liderów Integracji Cyfrowej i Edukacji. Jest pracownikiem Działu Instrukcyjno-Metodycznego w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu. Prowadziła autorskie warsztaty Komputer Plus, Sztuka w Internecie oraz Multimedialny Senior poświęcone zaawansowanej obsłudze komputera dla osób 50+. Tworzy okolicznościowe plakaty, ulotki oraz zamieszcza informacje na stornie internetowej biblioteki. Jej zainteresowania i doświadczenie zawodowe od dawna związane są z nowymi technologiami.Tematyka proponowanych szkoleń: tworzenie materiałów graficznych na potrzeby biblioteki, zasady tworzenia loga, logotypu i innych znaków graficznych przy użyciu narzędzi do tworzenia grafiki wektorowej, tablety i ich wykorzystanie w bibliotekach, sztuka budowanie atrakcyjnych prezentacji (prezi), tworzenie ankiet on-line za pomocą dysku google, blogi w pracy bibliotekarza.
Kontakt: , 713352237
MARIUSZ GABRYSIAK
Ukończył specjalizację „zarządzanie instytucjami kultury” na Wydziale Kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wydział bibliotekarski w Studium Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu, a także szkołę i staż trenerski w ramach Programu stażowego STOP-PRB. Pracował na rożnych stanowiskach w kilku typach bibliotek: małej bibliotece gminnej, bibliotece uczelnianej, bibliotece wojewódzkiej i w różnych działach: w magazynie bibliotecznym, wypożyczalniach, czytelniach, punktach informacji, wiele lat w dziale instrukcyjno-metodycznym. Jego zainteresowania i doświadczenie zawodowe od dawna są związane z szeroko rozumianym zastosowaniem informatyki w działalności bibliotek. Współtworzył Dolnośląski Zasób Biblioteczny, administrował systemami bibliotecznymi, organizował regionalne projekty dostępu do dokumentów elektronicznych. Obecnie jest kierownikiem Działu IT w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu.
JOANNA GOLCZYK
Kierownik Fonoteki w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocławiu, absolwentka IV edycji Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy i Bibliotekarek STOP-PRB . Uczestniczyła w przygotowaniu strategii dla DBP. Jest odpowiedzialna za wdrażanie e-booków w bibliotekach Dolnego Śląska w ramach konsorcjum „Zabukuj sobie ibuka”. Tematyka proponowanych szkoleń: prawo autorskie w codziennej pracy bibliotekarza; zbiory audiowizualne; polityka gromadzenia, udostępnianie; tworzenie strategii rozwoju biblioteki; przygotowanie, realizacja i ewaluacja projektów. Kontakt: tel. 71 33 52 203, 71 33 52 256; e-mail:
MAREK HOFBAUER
Absolwent III edycji Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy i Bibliotekarek STOP-PRB, Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu, a także Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim (specjalizacja „prasoznawstwo”). Pracuje w Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Zaczynał w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym, następnie w Dziale Automatyzacji Bibliotek. Aktualnie jest kierownikiem Działu Digitalizacji Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Współtworzył Dolnośląski Zasób Biblioteczny, zajmował się administracją systemu bibliotecznego. Prowadzi różnorodne szkolenia z zakresu IT dla bibliotekarzy. Aktualnie, wraz Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnica Karkonoska, współtworzy „Cyfrowy Dolny Śląsk”. Kontakt: tel. 71 33-52-244, e-mail:
BEATA JASIAK
Absolwentka Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunek: informacja naukowa, biblioteki szkolne i pedagogiczne). Ukończyła cykl szkoleniowy z zakresu organizacji i prowadzenia szkoleń i planowania rozwoju biblioteki, a także „Zarządzanie projektem kulturalnym Szkolenie trenerskie” organizowane przez Instytut Książki. Od 2000 roku związana z Dolnośląską Biblioteką Publiczną; najpierw z Działem Informacji Naukowej, później Instrukcyjno-Metodycznym i Badań Czytelniczych,. Pełniła funkcję koordynatora regionalnego dwóch ogólnopolskich programów: Biblioteka+ i Program Rozwoju Bibliotek. Współpracuje z bibliotekami publicznymi Dolnego Śląska, organizując szkolenia i konferencje, promując programy i oferty działań skierowanych do instytucji kultury. Wspiera bibliotekarzy w zakresie organizacji i funkcjonowania ich placówek. Tematyka szkoleń: zarządzanie projektem kulturalnym; planowanie i organizacja szkoleń i konferencji. Kontakt: e-mail: ; tel. 71 33 52 237; 667 300 170
JERZY KUMIEGA
Bibliotekarz, kierownik Działu Pracy z Dziećmi w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, trener I stopnia, organizator szkoleń i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy, twórca warsztatów „Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży przez twórczą aktywizację”. Sekretarz Zarządu Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Autor wielu publikacji z zakresu bibliotekarstwa i czytelnictwa dzieci. Jest koordynatorem projektu „Z książką na walizkach”, pomysłodawcą projektu edukacyjnego „Biblioteka-Światoteka”, członkiem jury konkursu Nagrody im. K. Makuszyńskiego, członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych IBBY. Tematyka szkoleń: animacja czytelnicza dzieci i młodzieży; pedagogika zabawy w pracy z czytelnikiem; edukacja czytelnicza i medialna w bibliotece publicznej; standardy IFLA w bibliotekach dla dzieci i młodzieży; projekty edukacyjne w bibliotekach dla dzieci; spotkania w bibliotece szansą na uczestnictwo dzieci w kulturze, czyli o nieczytelnikach; zasady doboru, zakupu i gromadzenia zbiorów w bibliotekach dla dzieci. Kontakt: e-mail: ; tel: 71 3352216