PolskiEnglishFrançais (France)UkrainianGermanycall button

 

Wynne, Frank
To ja byłem Vermeerem. Narodziny i upadek największego fałszerza XX wieku
Dom Wydawniczy Rebis, 2023
Sygn. 100508968
To ja byłem Vermeerem jest niewiarygodną, a jednak prawdziwą historią największego fałszerza wszech czasów, trzymającą w napięciu opowieścią o zachłanności, nieposkromionej pysze, braku umiaru, zdradzie i sztuce.

Źródło: https://www.rebis.com.pl/
Jędrasiak, Kamil
Gracze w kulturze
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023
Sygn. 100508886
Autor podejmuje się niezwykle trudnego zadania, jakim jest możliwie jak najszersze zaprezentowanie nie tylko gier wideo i konstytuującej się wokół nich kultury, lecz także tego, co sam nazywa „ugrowieniem” kultury w ogóle. Swój wywód ujmuje w ramy struktury, która prowadzi od przybliżenia tła teoretycznego i rozwoju aktualnej akademickiej refleksji nad grami przez bliższe przyjrzenie się kulturze gier i grania po opis przywołanego już „ugrowienia” kultury.

Źródło: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/
Kuraszkiewicz, Robert
Świat w cieniu wojny
Wydawnictwo Nowej Konfederacji, 2023
Sygn. 100508933
W nowym eseju napisanym specjalnie dla tego wydania książki autor przedstawia wizję rozmów pokojowych po zakończeniu walk oraz analizy relacji pomiędzy USA, Unią Europejską, Chinami, Rosją i wewnątrz UE. Wstęp do publikacji napisał profesor Aleksander Hall.

Źródło: https://ksiegarnia.nowakonfederacja.pl/
Baraniewicz-Kotasińska
Smart city. Kto rządzi w inteligentnych miastach?
PWN, copyright 2023
Sygn. 100508922
W swojej książce Autorka zastanawia się przede wszystkim nad tym, jak pod wpływem nowoczesnych koncepcji rządzenia i zarządzania miastem zmieniają się relacje władzy pomiędzy „rządzącymi” a „rządzonymi”. W istocie, w smart city pojawiają się nowi gracze, którzy w znaczący sposób przeobrażają dotychczas nam znaną geometrię stosunków władzy.

Źródło: https://ksiegarnia.pwn.pl/
Nowicki, Tomasz
Zabawa w więzienie. Ogród zoologiczny jako laboratorium władzy
Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2023
Sygn. 100508930
Zabawa w więzienie… wydaje się publikacją potencjalnie niezwykle interesującą przede wszystkim dla profesjonalnych badaczy i badaczek związanych z przynajmniej kilkoma dziedzinami humanistyki. Nowicki sięgnął bowiem po instrumenty interpretacyjne charakterystyczne zarówno dla antropologii, kulturoznawstwa, filozofii społecznej oraz psychologii, jak i, a może przede wszystkim, krytycznej pedagogiki o wyraźnie interdyscyplinarnych inspiracjach.

Źródło: https://ksiegarnia.pwn.pl/
Ethos rycerski w kulturze. Tradycje i kontynuacje. T. 1, W kręgu średniowiecza
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017
Sygn. 100508999
Monografia wieloautorska prezentuje interdyscyplinarne ujęcie wykształconego w dobie średniowiecza ethosu rycerskiego, którego tradycja od wieków najdawniejszych aż do współczesności (wiek XXI) jest kultywowana w rozmaitych dziedzinach życia, zarówno w Europie, jak i na innych kontynentach. Autorami kilkunastu artykułów naukowych, zgromadzonych w monografii, są badacze różnych dziedzin: historycy, literaturoznawcy, kulturoznawcy.

Źródło: https://wydawnictwo.us.edu.pl/
Wilkins, Rob
Terry Pratchett. Życie z przypisami
Insignis, copyright 2023
Sygn. 100509049
Głęboko poruszająca i osobista opowieść o nadzwyczajnym życiu sir Terry’ego Pratchetta, spisana z niezrównanym wyczuciem i pełna zabawnych anegdot i zarazem jedyna oficjalna biografia jednego z najznakomitszych autorów.

Źródło: https://www.insignis.pl/
Borejza, Tomasz
Odwołać katastrofę. Rozmowy o klimacie, buncie i przyszłości Polski
Znak Horyzont, 2023
Sygn. 100509024
Zmiany klimatu, utrata bioróżnorodności, wylesianie czy zakwaszanie oceanów - to kilka z dziewięciu granic planetarnych, które określają, jak wielkim obciążeniem dla środowiska jesteśmy. Przekroczyliśmy już pięć z nich.

Dziennikarz Tomasz Borejza rozmawia z naukowcami na temat kryzysu klimatycznego i jego bezpośredniego wpływu na Polskę i Polaków.

Źródło: https://www.wydawnictwoznak.pl/
Cichocka, Zuzanna
Słowenia. Mały kraj wielkich odległości
Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2023
Sygn. 100509040
Autorka zabiera nas w podróż po małym kraju wielkich odległości: przez melancholijną równinę Prekmurja, dolinę szmaragdowej rzeki Soczy, piękny Maribor, wybrzeże Adriatyku z włoskimi wpływami czy pasterską osadę na Velikiej Planinie.

Źródło: https://wydawnictwopoznanskie.pl/
Sztuka i jej wartości
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017
Sygn. 100509047
W monografii zatytułowanej Sztuka i jej wartości zagadnienia te ukazane zostały w trzech logicznie powiązanych częściach: w rozważaniach teoretycznych związanych ze sztuką, w praktycznym podejściu do sztuki, w jej osobistym przeżywaniu, doświadczaniu i tworzeniu, a także w procesie szeroko pojętej edukacji estetycznej. [...]

Źródło: https://wydawnictwo.us.edu.pl/