Język polskiJęzyk angielskiJęzyk francuskiJęzyk ukraińskiJęzyk niemieckiJęzyk migowy
Budynek A, Rynek 58, parter, pok. 6
tel. 71 33-52-207; e-mail:

Czynny od poniedziałku do piątku: 7:30 - 15:30

kierownik: dr Rafał Werszler
Zajmuje się drukowaniem publikacji przygotowywanych przez DBP, oprawą plastyczną imprez bibliotecznych i realizacją prac introligatorskich na potrzeby Biblioteki oraz odbiorców zewnętrznych.