Język polskiJęzyk angielskiJęzyk francuskiJęzyk ukraińskiJęzyk niemieckiJęzyk migowy
Budynek B, III piętro, pok. 301

Gromadzenie: tel. 71 335 22 30; Opracowanie: tel. 71 335 22 24
e-mail:

Czynny od poniedziałku do piątku: 7:30 - 15:30

Kierownik: mgr Jolanta Pająk


Najważniejszym zadaniem tego działu jest zakup dla Biblioteki wydawnictw zwartych, ciągłych i specjalnych albo pozyskiwanie ich jako darów od wydawców i osób prywatnych. Poza tym formalne i rzeczowe opracowanie tych publikacji, by mogły być udostępniane czytelnikom. Pracownicy działu prowadzą ponadto ewidencję wpływów i ubytków, uczestniczą w pracach związanych z okresową inwentaryzacją i selekcją zbiorów bibliotecznych, oraz udzielają informacji i porad w zakresie gromadzenia, opracowania i selekcji zbiorów.