PolskiEnglishFrançais (France)UkrainianGermanycall button

 

Budynek B, III piętro, pok. 302
 
tel. 71 3352242, e-mail
 
czynny od poniedziałku do piątku: 7.30-15.30
 
kierowniczka: mgr Katarzyna Zborowska
 
Dział Programowy odpowiada za przygotowywanie i rozliczanie wniosków aplikacyjnych na realizację zadań Biblioteki oraz sprawuje formalny nadzór nad projektami realizowanymi w Bibliotece. Dział wspólnie z dyrekcją i innymi działami biblioteki opracowuje roczny kalendarz wydarzeń. Do zadań działu należy poszukiwanie i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań, nawiązywanie współpracy z innymi jednostkami kultury, nauki oraz pozyskiwanie partnerów i współpraca z nimi przy realizacji projektów. Oprócz tego dział ten koordynuje spotkania autorskie w bibliotece oraz odpowiada za współpracę z NGO.