PolskiEnglishFrançais (France)UkrainianGermanycall button

 

Czym były gabinety osobliwości? Dlaczego w pewnym momencie przeżywały swój rozkwit i cieszyły się popularnością? Co najbardziej przyciągało uwagę i rozpalało wyobraźnię kolekcjonerów? Aby przybliżyć Państwu ideę i cel naszej obecnej prezentacji zbiorów, warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań związanych z gabinetami osobliwości.

Zjawisko to było popularne zwłaszcza w XVI i XVII wieku. Gabinet był uważany za mikrokosmos, teatr świata i symbolizował kontrolę nad globem poprzez zgromadzone tam najróżniejsze przedmioty. Zbiory często obejmowały dzieła sztuki, rzadkie okazy flory i fauny, ciekawostki z różnych dziedzin nauki oraz obiekty przyrodnicze. Można tam też było znaleźć oryginalne instrumenty naukowe i sprzęty użytkowe. Ważną część kolekcji stanowiły różnego rodzaju księgi: papirusowe kodeksy karolińskie, modlitewniki, drukowane księgi kościelne i klasztorne, miniaturowe portrety, ikony oraz rytowane płytki.

Gabinet osobliwości był zróżnicowaną formą kolekcji, nastawioną na rzadkość i unikatowość zbiorów. Stanowił bardzo pojemną kategorię. W wielu przypadkach gabinety były poprzednikami muzeów europejskich. Bez ich istnienia niejedno z nich byłoby o wiele uboższe lub mogłoby w ogóle nie powstać.

R0000676

Fot. Katarzyna Pośrednik

My także stawiamy na różnorodność i unikatowość prezentowanych zbiorów. Tym razem ciężko byłoby je zakwalifikować do jednej, konkretnej kategorii, a z wielu względów wydają się one intrygujące, godne uwagi i warte pokazania. Wbrew pozorom każda z poniższych pozycji trafiła do tego obszernego zbioru po starannej selekcji. Poprzez dobór tytułów chcieliśmy pokazać z wielu punktów widzenia to, jak ludzie rozumieli świat niemal sto lat temu. Co ich fascynowało, co niepokoiło, co było dla nich nowe, a co dla nas jest czymś oczywistym.

R0000671

Fot. Katarzyna Pośrednik

Proponujemy zatem podróż do świata fauny i flory polecając Państwa uwadze tytuły takie jak: ?Historya naturalna państwa zwierzęcego: atlas zoologiczny? (1884), ?Dziwy powietrza i wody? (1935), ?Zwierzęta epok ubiegłych? (1904) oraz ?Zmyślność i moralność roślin: zarys życia i obyczajów królestwa roślinnego? (1886). Inne pozycje, bardziej ogólne, próbujące zgłębiać tajemnice świata i cywilizacji to: ?Pogadanki o życiu i rozwoju ludzi przedhistorycznych czyli O tem, jak ludzkość ze stanu dzikości doszła do dzisiejszego ukształcenia? (1919), ?Budowa wszechświata? (1929), ?Przewroty we wszechświecie: w państwie gwiazd; w dziedzinie obłoków; w głębi ziemi? (1890). Jest też coś z humorem: ?Człowiek ustokrotniony: dzieje cywilizacji na wesoło? (1933). Kolejny zbiór składający się na nasz biblioteczny gabinet osobliwości to tytuły dotyczące historii nauki i ciekawostek naukowych. Warto tu wymienić: ?Walka nauki ze śmiercią? (1938), ?Łowcy mikrobów? (1937), ?Legendy geograficzne średniowiecza? (1927), ?Odkrycia geograficzne: zarys historyczny? (1938), ?Harce elektronów: popularny wykład o falach elektrycznych, o radiofonji i telewizji? (1930).

To tylko niewielka część tytułów, które przygotowaliśmy dla Państwa tym razem. Po więcej zapraszamy do linków poniżej. Mamy nadzieję, że zainteresują Państwa nasze biblioteczne propozycje. Zapraszamy do lektury!

Marzec 2023

Monika Kawa

 1. Bąkowski J., Historya naturalna państwa zwierzęcego: atlas zoologiczny z tekstem do nauki szkolnej i domowej, Wiedeń 1884. Online: https://cutt.ly/e81yhBW
 2. Burdecki F., Budowa wszechświata, Lwów 1929. Online: https://cutt.ly/W81svF4
 3. Bystroń J. S., Łańcuch szczęścia i inne ciekawostki, Warszawa 1938. Online: https://cutt.ly/84rayJq
 4. Carnegie D., Jak uszczęśliwiać innych i samemu być szczęśliwym? Poznań 19?. Online: https://cutt.ly/S81bhEs
 5. Carrel A., Człowiek, istota nieznana, Warszawa 1938. Online: https://cutt.ly/j4raIR7
 6. Chant C. A., Cuda wszechświata: łatwy wstęp do poznawania nieba, Warszawa 1931. Online: https://cutt.ly/P81mw3a
 7. Czekanowski J., Człowiek w czasie i przestrzeni, Warszawa 1934. Online: https://cutt.ly/A4rjaMn
 8. De Kruif P., Łowcy mikrobów, Warszawa 1937. Online: https://cutt.ly/d81cdI6
 9. De Kruif P., Pogromcy głodu, Warszawa 1927. Online: https://cutt.ly/p81cnrw
 10. De Kruif P., Walka nauki ze śmiercią, Warszawa 1938. Online: https://cutt.ly/681cOCP
 11. Dobrowolski A. B., Historja naturalna lodu, Warszawa 1923. Online: https://cutt.ly/y4rhCjk
 12. Dorsey G. A., Mechanizm życia ludzkiego, Warszawa 1937. Online: https://cutt.ly/R81d101
 13. Ejsmond J., Sztuka wymyślania, Warszawa 1927. Online: https://cutt.ly/i4rsTFv
 14. Enuma elis czyli Opowieść babilońska o powstaniu świata, Warszawa 1925. Online: https://cutt.ly/d4rkVeV
 15. Falb R., Przewroty we wszechświecie: w państwie gwiazd; w dziedzinie obłoków; w głębi ziemi, Warszawa 1890. Online: https://cutt.ly/h4rheT9
 16. Frisch K., Życie pszczół, Warszawa 1939. Online: https://cutt.ly/G4rsiIT
 17. Goldschmidt R. B., Wstęp do nauki o życiu, Warszawa 1936. Online: https://cutt.ly/t81kxZN
 18. Gricak M., Kwadratura koła w rozwoju historycznym, Lwów 1914. Online: https://cutt.ly/880gv6b
 19. Harrison J., Serca maszyn, Warszawa 1937. Online: https://cutt.ly/f80gZ3z
 20. Hawks E., Dziwy przyrody, Warszawa 1935. Online: https://cutt.ly/e81fj2y
 21. Hawks E., Dziwy powietrza i wody, Warszawa 1935. Online: https://cutt.ly/F80hLAG
 22. Kudławiec A., Odkrycia geograficzne: zarys historyczny, Lwów 1938. Online: https://cutt.ly/281yLTp
 23. Lityński M., Opowiadania z życia roślin, Kraków 19?. Online: https://cutt.ly/v81fL2Z
 24. Maeterlinck M., Inteligencja kwiatów, Lwów 1922. Online: https://cutt.ly/n81gbgc
 25. Malec S., Harce elektronów: popularny wykład o falach elektrycznych, o radjofonji i telewizji, Lwów 1930. Online: https://cutt.ly/x81v1Tp
 26. Munthe A., Księga o ludziach i zwierzętach, Warszawa 1934. Online: https://cutt.ly/V81pyZ6
 27. Olszewicz B., Legendy geograficzne średniowiecza, Kraków 1927. Online: https://cutt.ly/U81vfIr
 28. Popławska F., Pogadanki o życiu i rozwoju ludzi przedhistorycznych czyli O tem, jak ludzkość ze stanu dzikości doszła do dzisiejszego ukształcenia, Warszawa 1919. Online: https://cutt.ly/Z81lJO1
 29. Porębski E., Cuda techniki: cykl odczytów wygłoszonych przed mikrofonem polskiego Radja w 1929 roku, Warszawa 1930. Online: https://cutt.ly/L4rgoki
 30. Putek J., Mroki średniowiecza: obyczaje, przesądy, fanatyzm i okrucieństwa w dawnej Polsce, Kraków 1938. Online: https://cutt.ly/s81z4w0
 31. Rogowicz W., Historje do niczego niepodobne, Warszawa 1928. Online: https://cutt.ly/Q81nPAN
 32. Seignette A., Zwierzęta epok ubiegłych, Warszawa 1904. Online: https://cutt.ly/081gBqU
 33. Świtkowski J., Okultyzm i magja w świetle parapsychologji: z 9 tablicami, 62 ilustracjami oraz portretem autora, Lwów 1939. Online: https://cutt.ly/A81zl72
 34. Taylor J. H., Zmyślność i moralność roślin: zarys życia i obyczajów królestwa roślinnego, Warszawa 1886. Online: https://cutt.ly/k81hHDx
 35. Teodorowicz J. T., Zjawiska mistyczne i ich tłumaczenia, Poznań 1933. Online: https://cutt.ly/M81bXq5
 36. Tryumfy eksperymentu i jego granice: najwyższe napięcia elektryczne, najniższe temperatury, najmniejsze długości, tryumfy badania zjawisk atomowych, nieprzekraczalne granice poznania świata atomowego, Warszawa 1936. Online: https://cutt.ly/p81jX9h
 37. Van Loon H. W., Człowiek ustokrotniony: dzieje cywilizacji na wesoło, Warszawa 1933. Online: https://cutt.ly/G81tcta
 38. Vowles H., Człowiek i siły przyrody, Warszawa 1935. Online: https://cutt.ly/N81xTeo
 39. Wells H. G., Historja świata, Lwów 1924. Online: https://cutt.ly/i81xBrI
 40. Wojtowicz A., Obelść, obelnicy i prawo obelne, Warszawa 1930. Online: https://cutt.ly/t4rjNie