Język polskiJęzyk angielskiJęzyk francuskiJęzyk ukraińskiJęzyk niemieckiJęzyk migowy

 

Zakup nowości wydawniczych dla naszej Biblioteki jest dofinansowywany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Jednym z priorytetów tego Programu jest poprawienie oferty bibliotek publicznych, czemu służyć ma dofinansowywanie zakupów nowości drukowanych i audiobooków oraz zdalnego dostępu do e-booków ?także poza godzinami otwarcia placówek bibliotecznych, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu?. W wypadku naszej Biblioteki jest to m.in. bezpłatny dostęp do zasobów Legimi.
 

Koordynatorem przedsięwzięcia, którego celem jest dofinansowanie zakupu nowości dla polskich bibliotek publicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest Biblioteka Narodowa.