PolskiEnglishFrançais (France)UkrainianGermanycall button

 

08-06-2022 (Środa)
godz. 12:00 -
American Corner, DBP, II piętro
Obowiązują zapisy:

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty do American Corner zamiast lekcji techniki! Głównym celem warsztatów jest opanowanie przez uczniów praktycznych metod działań technicznych poprzez realizację prostych projektów, opartych na przetwarzaniu różnych materiałów przy użyciu odpowiednich narzędzi i urządzeń. Zajęcia mają poszerzać wiedzę dzieci z zakresu STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), uczyć logicznego myślenia, rozwiązywania problemów, szukania kreatywnych sposobów na osiągnięcie celu.

Warsztaty Junior Architect skierowane są dla wszystkich uczniów z klas IV-VIII.

Warsztaty są okazją do praktycznego wykorzystania zdolności manualnych i umiejętności pracy w grupie. Uczestnicy pogłębiają wiedzę na temat podstawowych zasad architektury i budownictwa oraz zapoznają się z zasadami działania drukarki 3D. Podczas warsztatów dzieci ćwiczą swoją kreatywność i myślenie przestrzenne. W trakcie części praktycznej uczestnicy tworzą własne projekty 3D z wykorzystaniem różnych materiałów.  Będą dostosowywać rodzaj obróbki poznanych materiałów do przewidzianego efektu końcowego i uczyć się bezpiecznego posługiwania narzędziami, przyborami i urządzeniami podczas warsztatu.