Iain Zaczek
Chronologia sztuki. Oś czasu kultury zachodniej od czasów prehistorycznych po współczesne
Arkady, 2019
Sygn.: 7 (księgozbiór podręczny)
„Chronologia sztuki” przedstawia najważniejsze dzieła sztuki na Zachodzie w kontekście politycznym, ekonomicznym, literackim, naukowym i społecznym. Daje możliwość lepszego poznania i zrozumienia czynników mających wpływ na powstanie najwybitniejszych dzieł sztuki na świecie. Zawiera też wiele spostrzeżeń na temat samej historii sztuki.

Źródło: https://www.swiatksiazki.pl/
Ziemba Antoni
Iluzja a realizm. Gra z widzem w sztuce holenderskiej 1580-1660
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2019
Sygn.: 100474489
Pierwsze w języku polskim panoramiczne opracowanie sztuki holenderskiej XVII wieku, uwzględniające najwybitniejszych artystów tego okresu: Hendricka Goltziusa, Rembrandta i Johannesa Vermeera. Autor ukazuje integralny związek między grą iluzji a realistyczną reprezentacją. Kluczem interpretacyjnym w jego badaniach jest koncepcja obrazu otwartego na widza, bezpośrednio odwołującego się do odbiorcy i wciągającego go do przestrzeni i treści przedstawienia.

Źródło: https://www.wuw.pl/
Kulturoznawstwo polskie. Przeszłość, przestrzeń, perspektywy
Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2018
Sygn.: 100474846
Dylematy polskiego kulturoznawstwa mają dwa źródła: wewnętrzne – łączące się z rozwojem dyscypliny i skłaniające do wskazywania kierunków czy też czynienia projektów na przyszłość oraz zewnętrzne – wypływające z obawy o istnienie i trwanie dyscypliny. Kwestie tożsamościowe, jakie stawia przed sobą kulturoznawstwo, są zatem niezbędne. Bez tej refleksji, bez spojrzenia w przeszłość – nie ma przyszłości. Monografia, którą oddajemy do rąk Czytelników, stanowi właśnie rezultat dociekań w tym zakresie.

Źródło: http://wnkatedra.pl/
Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
Złote myśli kobiety. Poezje zebrane
Prószyński Media, 2019
Sygn.: 100475225
Najpełniejszy zbiór poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w jednym tomie. O sobie pisała: „Po prostu trudno być mną. Tyle kantów”. Poetka posiadała niezwykły dar opisywania nastrojów, uczuć i stanów ducha. Potrafiła lekko i ulotnie - z wrażliwością na rzeczy z pozoru nieistotne - przekazać to, co trudne do uchwycenia. Ale dopiero najpełniejsze wydanie wierszy, zbierające także odnajdywane przez ostatnie lata teksty, pokazuje kanty, paradoksy i półcienie jej poetyckiego dorobku.

Źródło: https://ksiegarnia.pwn.pl/
Prokop-Janiec Eugenia
Literatura & etnologia
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
Sygn.: 100475504
Korzystając z najnowszych metodologii badań, Autorka konstruuje w książce oryginalną propozycję zastosowania w interpretacji tekstów wybranych kategorii, kulturowej teorii literatury. Wprowadzając odbiorców w różne perspektywy teoretyczne, sama posługuje się nimi w lekturze literatury polskiej XIX, XX i XXI wieku. W publikacji przedstawia zagadnienia związane z etnopoetyką i gatunkami interkulturowymi, kulturowymi reprezentacjami oraz tożsamościami.

Źródło: https://wuj.pl/
Kołodziejek Ewa
Potyczki z polszczyzną. Poradnik językowy PWN
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
Sygn.: 100473949
Zbiór felietonów poświęconych trudnym albo kłopotliwym zagadnieniom współczesnej polszczyzny. Ich dobór wynika z wieloletnich obserwacji zachowań językowych Polaków. W każdym z felietonów zwięźle, a zarazem ciekawie i wnikliwie portretuje autorka wybrany problem językowy, zgłoszony przez internautę lub czytelnika. Staranny wybór pytań, przystępna forma odpowiedzi oraz przejrzysty układ sprawiają, że poradnik ten może być cenną pomocą w pogłębieniu wiedzy o bogactwie naszego języka ojczystego.

Źródło: https://ksiegarnia.pwn.pl/
Siedlecka Joanna
Pan od poezji. O Zbigniewie Herbercie
Wydawnictwo Fronda, 2018
Sygn.: 100475065
Jest to barwna opowieść o życiu Pana Cogito od kolebki aż po grób, dokumentująca kolejne etapy: Lwów, Sopot, Warszawę i Paryż, złożoną z relacji świadków z najróżniejszych środowisk: szkolnych kolegów, przyjaciół, pierwszej miłości i wielu ważnych nazwisk naszej literatury, m.in. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego czy Jerzego Giedroycia. Jest też w „Panu od poezji” to, czego przede wszystkim szukamy w biografiach – Herbert prywatny, osobisty, intymny. Drugie wydanie zostało rozszerzone o sześć nowych rozdziałów.

Źródło: https://www.znak.com.pl/
Caillois Roger
Odpowiedzialność i styl. Eseje o formach wyobraźni
Państwowy Instytut Wydawniczy, 2019
Sygn.: 100474526
Powraca klasyczny tom esejów Rogera Caillois, którego bohaterami są Jan Potocki i jego Rękopis, Lautréamont, modliszka, powieść kryminalna, baśń, sztuka poetycka i estetyka. O aktualności i atrakcyjności tych esejów decyduje oryginalność zawartej w nich refleksji, wynikająca z osobistego podejścia do literatury, opartego z kolei na traktowaniu jej nie w kategoriach form artystycznych, lecz form wyobraźni, zakorzenionych we wszystkim, co istnieje.

Źródło: https://www.znak.com.pl/
Motywy fauny i flory w literaturze i kulturze
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018
Sygn.: 100475050
Z naukowego punktu widzenia publikację należy ocenić jako udany i wartościowy cykl literaturoznawczych i kulturoznawczych refleksji nad zjawiskiem mimetyzmu w literaturze i sztuce. Fauna i flora potraktowane tu zostały z jednej strony jako zjawiska naturalne, z drugiej, jako punkt odniesienia do określenia kondycji człowieka poprzez wykorzystanie sprawdzonego instrumentarium (heraldyka, bestiariusze, etc.). Praca ta dowodzi, że wnikliwa obserwacja świata zwierząt i roślin może mieć charakter kulturotwórczy.

Z recenzji prof. dr hab. Tadeusza Błażejewskiego

Źródło: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/
Czytanie, czytelnictwo, czytelnik
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011
Sygn.: 100474927
Tom zawiera opracowania podejmujące zagadnienia związane z relacjami człowieka i słowa pisanego. Autorzy artykułów prezentują rozmaite orientacje badawcze, zjawiska czytelnicze opisują i oceniają z pozycji teoretycznych i empirycznych, przyglądają się faktom i procesom czytelniczym współczesnym i przeszłym. Publikacja wpisuje się w cykl wydawniczy Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Książka − dokument − informacja.

Źródło: http://www.wuwr.com.pl/