Książki on-line z portalu Legimi.plKsiązki on-line z portalu LibraIbuk.plKatalog zbiorów www.dzb.plCyfrowy Dolny Śląsk
Fischer-Zuziak, Iwona
Architektura muzą malarstwa : motyw formy architektonicznej w malarstwie europejskim nowej ery : monografia
Wydawnictwo PK, 2009.
Sygn. 100481137
Temat inspirowania wyobraźni malarzy dziełami i wyobraźnią architektów jest słabo penetrowany przez badaczy, a podstawowe dzieła z tego zakresu dotyczą ogólnych opracowań z dziedziny samej historii sztuki. Książka, dając odpowiedź na pytania dotyczące przenikania się zjawisk zarówno w warstwie percepcji wizualnej, jak i samej psychologicznej motywacji działania, jest opracowaniem, w którym omówienie dzieł nie ma charakteru akademickiej analizy zawierajacej ścisłą klasyfikację tych prac. Mogłoby to bowiem, według autorki, nieco zagubić sam sens wartości dzieła sztuki jako efektu kreatywności człowieka. Praca zawiera próbę odpowiedzi na zasadniczą kwestię - jaką siłę wzajemnego oddziaływania, w cyklach kulturowych i poza ich ramami czasowymi, mają na siebie wszelkie dziedziny i na ile w sztuce europejskiej nowej ery architektura i malarstwo nawzajem czerpały z siebie oraz czy pojęcie mimesis ma swoje odniesienie w architekturze, a także czy koncepcja dzieła sztuki może mieć pełną autonomię? Te i wiele innych pytań zrodziły u autorki potrzebę szukania opdowiedzi w samych dziełach, głównie malarskich.

Źródło: http://www.wydawnictwo.pk.edu.pl/
Red. nauk. katalogu Maria Morzuch
Ewa Partum : nic nie zatrzyma idei sztuki = nothing stops the idea of art
Muzeum Sztuki, cop. 2015.
Sygn. 100480977
Ewa Partum jest prekursorką sztuki konceptualnej, feministycznej i krytycznej w Polsce, autorką akcji i instalacji w przestrzeni publicznej, performansów, filmów, fotografii oraz poezji wizualnej. W dwujęzycznej publikacji „Nic nie zatrzyma idei sztuki” twórczość Partum została przedstawiona w problemowym ujęciu w tekstach: Jean-François Chevriera, Karoliny Majewskiej, Doroty Monkiewicz i Ewy Majewskiej oraz w wywiadzie z artystką przeprowadzonym przez kuratorkę wystawy „Nic nie zatrzyma idei sztuki”, Marię Morzuch. Obok artykułów próbujących uchwycić fenomen sztuki Ewy Partum, w publikacji znalazła się także obszerna dokumentacja prac artystki oraz jej indywidualnej wystawy, która miała miejsce w Muzeum Sztuki w Łodzi na przełomie 2014 i 2015 roku.

Źródło: https://www.mocak.pl/
Grzywocz, Krzysztof
Patologia duchowości : od niezdrowej religijności do dojrzałej wiary
Wydawnictwo WAM, copyright 2020.
Sygn. 100481681
Ksiądz Krzysztof Grzywocz był niewątpliwie jednym z najbardziej cenionych autorytetów duchowych w Polsce. Olbrzymią wiedzę z dziedziny psychologii, psychiatrii i teologii duchowości łączył z praktyką kierownika duchowego, formatora i egzorcysty. Pokazywał, że jeśli chcemy wierzyć dojrzale, nie możemy bać się konfrontacji z wiedzą o człowieku, a poznanie Boga idzie w parze z poznaniem człowieka.
Ta książka jest zapisem cyklu jego wykładów na Uniwersytecie Opolskim, ostatnich, jakie obok „Mistyki chrześcijańskiej” wygłosił w swym życiu. W niezwykle przystępny i pełen pasji sposób pomagał w nich spojrzeć na człowieka jako „złożoną mieszaninę światła i cienia” (Franciszek) i lepiej go zrozumieć.
Fascynująca podróż po meandrach ludzkiej psychiki i duchowości, gdzie obok miejsc pięknych i kojących nie brakuje również mrocznych i bolesnych zakamarków.

Źródło: https://wydawnictwowam.pl/
Pod redakcją Jarosława Suchana
Polak, Żyd, artysta : tożsamość a awangarda
Muzeum Sztuki, 2010.
Sygn. 100482193
Książka niniejsza powstała w wyniku ponad dwuletnich badań i kwerend prowadzonych przez zespół pracowników i współpracowników Muzeum Sztuki w Łodzi w licznych archiwach i zbiorach zarówno polskich jak i zagranicznych.
Ich podsumowanie stanowiła wystawa otwarta w listopadzie 2009 roku w nowym budynku Muzeum Sztuki - ms² oraz towarzyszące jej sympozjum, które zgromadziło badaczy z Polski, Francji, Kanady, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. W swoim układzie książka odzwierciedla strukturę tego badawczego projektu. W pierwszej części odnajdziemy teksty wygłoszone na sympozjum. Część drugą tworzy materiał ilustracyjny i tekstowy zaprezentowany w ramach wystawy w Muzeum Sztuki. Część trzecia gromadzi artykuły prasowe, wywiady i wypowiedzi o charakterze programowym autorstwa bądź samych artystów, bądź też uważnych obserwatorów ówczesnego życia artystycznego.

Źródło: https://msl.org.pl/
Pod redakcją Magdaleny Baraniak i Anety Świder-Pióro
Humanizm między Wschodem a Zachodem
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019.
Sygn. 100482391
Publikacja dotyczy różnorodnych zagadnień kultury Zachodniej i Wschodniej Europy, a także dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, które spaja pojęcie humanizmu, łączące się z powrotem twórców renesansowych do antyku i poszukiwaniem wielowymiarowego antropocentryzmu. Teksty zostały ujęte w dwóch częściach: Humanizm między kulturami oraz Rzeczpospolita na skrzyżowaniu szlaków kulturowych.

Źródło: https://www.wuw.pl/
Redakcja naukowa Katarzyna Schier
Samotne ciało : doświadczanie cielesności przez dzieci i ich rodziców
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020
Sygn. 100482391
Książka składa się z 11 rozdziałów, poświęconych problematyce ciała i cielesności i ich znaczenia w relacji dziecka z rodzicami. Redaktorką naukową tomu jest profesor Katarzyna Schier, psycholog i psychoterapeutka, twórczyni wielu publikacji naukowych, wieloletni pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorki, osoby zawodowo zajmujące się psychologią kliniczną dziecka, zaprezentowały zarówno wyniki własnych badań empirycznych, jak też opracowania o charakterze klinicznym, ilustrowane przykładami. Kilka tekstów opisuje bezpośrednio relację rodzic-dziecko i dziecko-rodzic, inne podejmują ten problem nie wprost, odwołując się do obrazu opiekuna w umyśle osoby dorosłej, czyli mają charakter retrospektywny. Tytuł książki Samotne ciało... odwołuje się do tezy, zgodnie z którą dziecko może doświadczać samotności nie tylko w aspekcie psychicznym, lecz także fizycznym.

Źródło: https://scholar.com.pl/
Czudakowa, Marietta
Michaił Bułhakow : życie nieoczywiste
Wydawnictwo Akademickie Sedno : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2020.
Sygn. 100482305
Biografia Michaiła Bułhakowa, jednego z najpopularniejszych pisarzy w Polsce, powstała i została wydana jeszcze w ZSRR (1988 r.). Przedstawia życie i twórczość pisarza na podstawie wnikliwej analizy dokumentów archiwalnych, prac mu poświęconych oraz jego utworów literackich – opowiadań, dramatów i powieści. Bardzo ważnym źródłem informacji i opinii są obszerne relacje osób, które go pamiętały i żyły w czasie zbierania materiałów do pracy przez autorkę – rodzina, przyjaciele, znajomi zawodowi (literaci i ludzie teatru). Niezwykłość tej biografii wynika zarówno z nieprzeciętnej osobowości jej bohatera, jak i nadzwyczajnych okoliczności, w jakich przyszło mu żyć i tworzyć.

Źródło: https://wydawnictwosedno.pl/
Künstler, Mieczysław Jerzy
Dzieje kultury chińskiej
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
Sygn. 100482661
Książka prezentuje historię kultury chińskiej we wszystkich aspektach od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy. Autor ukazuje zjawiska i tendencje, które charakteryzują rozwój cywilizacji chińskiej. Szeroko omawia kulturę poszczególnych dynastii w ujęciu chronologicznym, a następnie archeologię, piśmiennictwo, sztukę zdobniczą, język, literaturę, filozofię, osiągnięcia naukowe i wkład Chin w zdobycze nauki i techniki światowej oraz religie panujące w Państwie Środka. Wykład uzupełnia słownik pojęć typowych dla kultury chińskiej, uwzględniający fakty i zjawiska fundamentalne dla rozwoju chińskiej cywilizacji, a obce kulturze Europejczyków.

Źródło: https://ksiegarnia.pwn.pl/
Jasińska, Kamilla
W ogniu i w gruzach : Uniwersytet Wrocławski w latach 1945-1946 : inne spojrzenie
Wydawnictwo Via Nova, copyright 2020.
Sygn. 100483067
Bogato ilustrowana książka w popularnonaukowy sposób przybliża powojenny wizerunek Wrocławia, a w szczególności początki funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego. Na 320 stronach, w broszurowej oprawie ze skrzydełkami, mieści się więcej niż można byłoby przypuszczać.
Autorka zgrabnie prowadzi czytelnika ścieżkami odbudowy Wrocławia, spisu osób zasłużonych dla miasta czy ponurych epizodów z życia codziennego po 1945 roku. Kamilla Jasińska- wrocławianka, z wykształcenia filolog polski, z pasji popularyzatorka historii Wrocławia – w swojej najnowszej publikacji „W ogniu i w gruzach. Uniwersytet Wrocławski w latach 1945–1946. Inne spojrzenie” przedstawia znakomity materiał ilustracyjny, wymienia herosów okresu pionierskiego miasta i opisuje narodziny intelektualnego zaplecza stolicy Dolnego Śląska.

Źródło: https://pik.wroclaw.pl/

Łukaszyk, Ewa
Mgławica Pessoa : literatura portugalska od romantyzmu do współczesności
Wydawnictwo Ossolineum, [2019].
Sygn. 100482838
Mgławica Pessoa jest nie tylko przewodnikiem po literaturze portugalskiej XIX, XX i XXI wieku, lecz również – na tyle, na ile to możliwe – kluczem do zrozumienia Portugalii i jej problemów. Nie zawsze są one wyłącznie lokalne. Ilustrują zagadnienia szersze, aktualne także w odniesieniu do Europy mniejszej, peryferyjnej, nieskutecznej i niewydolnej. Uwikłanie w konteksty kolonialny i postkolonialny zmusza ponadto do przekroczenia europejskich granic.

Książka Łukaszyk jest wyjątkowym, niemal antropologicznym spojrzeniem na kulturę, historię i współczesne problemy Portugalii. Na przykładzie literatury autorka tworzy wizerunek kraju, jakiego nie znamy. Kraju Pessoi i Saramago, Camõesa i Breyner…

Źródło: https://wydawnictwo.ossolineum.pl/