Język polskiJęzyk angielskiJęzyk francuskiJęzyk ukraińskiJęzyk niemieckiJęzyk migowy
Budynek B, ul. Igielna 13, parter, pok. 11
 
Czynny od poniedziałku do piątku: w godz. 7:00-15:00
Zespół: Małgorzata Grączewska i Anna Frankiewicz

tel. 71 335 22 43
e-mail:


Oprócz koordynacji wszelkich działań, których celem jest kształtowanie wizerunku Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej (m.in. systematyczne przygotowywanie informacji prasowych dla mediów), dział zajmuje się opracowywaniem redakcyjnym i graficznym publikacji przygotowywanych w DBP, redagowaniem portalu internetowego biblioteki (www.wbp.wroc.pl), social mediami, współpracą z innymi instytucjami kultury i edukacji we Wrocławiu i w regionie, pozyskiwaniem partnerów i sponsorów.