PolskiEnglishFrançais (France)UkrainianGermanycall button

 

Budynek B, II piętro, pok. 202

tel. 71 335 22 48, e-mail:


Czynny od poniedziałku do piątku: 7:30 - 15:30


Kierownik: mgr Mariusz Gabrysiak

Dla tej agendy DBP charakterystyczna jest dwutorowość działań. Dział ten zapewnia prawidłowe funkcjonowanie istniejącej w DBP sieci informatycznej, a więc obsługę, konserwację i rozwój serwerów i aplikacji związanych z użytkowanym w DBP systemem bibliotecznym Aleph, pocztą elektroniczną, prowadzonymi serwisami internetowymi itp. Jednocześnie nadzoruje projekt o szerszym zasięgu Dolnośląski Zasób Biblioteczny w systemie Aleph do którego należą biblioteki z terenu województwa. Za pośrednictwem utrzymywanego przez DBP serwisu www.dzb.pl biblioteki te udostępniają użytkownikom swoje dane bibliograficzne i katalogowe. W ramach projektu dział zajmuje się wdrażaniem do sytemu nowych członków DZB, a wszystkie biblioteki już pracujące w systemie wspiera w rozwiązywaniu problemów, organizuje szkolenia i konferencje.

Dział prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej (
bip.wbp.wroc.pl), który zawiera m.in. informacje o organizacji i podstawach prawnych działalności biblioteki, jej statucie i zadaniach, strukturze własnościowej, ogłaszanych przetargach itp.