PolskiEnglishFrançais (France)UkrainianGermanycall button

 

Budynek „B”, III piętro, pok. 308
tel. 71 33-52-237, 71 33-52-206, e-mail:
Czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-15.00
Kierownik: mgr Beata Jasiak


Dział Instrukcyjno-Metodyczny i Badań Czytelniczych sprawuje opiekę merytoryczną nad siecią bibliotek samorządowych województwa dolnośląskiego. Instruktorzy udzielają bibliotekarzom pomocy w zakresie rozwiązywania problemów nie tylko bibliotekarskich, ale też administracyjnych czy organizacyjnych. Przygotowują i organizują przeznaczone dla kadry kierowniczej i bibliotekarzy konferencje służące wymianie idei, pomysłów i doświadczeń praktycznych. Omawia się na nich aktualne problemy bibliotekarstwa dolnośląskiego i zagadnienia związane ze współczesnym bibliotekoznawstwem.

Kadra instruktorska organizuje specjalistyczne szkolenia zawodowe, warsztaty i seminaria, prowadzi praktyki zawodowe, organizuje spotkania autorskie, wystawy, wykłady poświęcone literaturze. W obrębie dolnośląskiej sieci bibliotek publicznych koordynuje realizację projektów ponadlokalnych, takich jak promocja czytelnictwa, zakup nowości wydawniczych, Dyskusyjne Kluby Książki.

Dział dysponuje specjalistycznym księgozbiorem obejmującym publikacje dotyczące bibliotekarstwa i czytelnictwa (zwłaszcza metodyczne) oraz czasopisma bibliotekarskie.