Książki on-line z portalu Legimi.plKsiązki on-line z portalu LibraIbuk.plKatalog zbiorów www.dzb.plCyfrowy Dolny Śląsk
Budynek „B”, III piętro, pok. 308
tel. 71 33-52-237, 71 33-52-206, e-mail:
Czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30
Kierownik: mgr Beata Jasiak


Dział Instrukcyjno-Metodyczny i Badań Czytelniczych sprawuje opiekę merytoryczną nad siecią bibliotek samorządowych województwa dolnośląskiego. Instruktorzy udzielają bibliotekarzom pomocy w zakresie rozwiązywania problemów nie tylko bibliotekarskich, ale też administracyjnych czy organizacyjnych. Przygotowują i organizują przeznaczone dla kadry kierowniczej i bibliotekarzy konferencje służące wymianie idei, pomysłów i doświadczeń praktycznych. Omawia się na nich aktualne problemy bibliotekarstwa dolnośląskiego i zagadnienia związane ze współczesnym bibliotekoznawstwem.

Kadra instruktorska organizuje specjalistyczne szkolenia zawodowe, warsztaty i seminaria, prowadzi praktyki zawodowe, organizuje spotkania autorskie, wystawy, wykłady poświęcone literaturze. W obrębie dolnośląskiej sieci bibliotek publicznych koordynuje realizację projektów ponadlokalnych, takich jak promocja czytelnictwa, zakup nowości wydawniczych, Dyskusyjne Kluby Książki, „Biblioteka+” czy „Ikonka”.

Dział dysponuje specjalistycznym księgozbiorem obejmującym publikacje dotyczące bibliotekarstwa i czytelnictwa (zwłaszcza metodyczne) oraz czasopisma bibliotekarskie.


W związku z epidemią koronawirusa obowiązują ogólne zasady zachowania bezpieczeństwa w pomieszczeniach (maseczki, dezynfekowanie dłoni, dystans). Z względu na specyfikę i szczupłość miejsca, w Dziale może być obsługiwana w tym samym czasie nie więcej niż jedna osoba.