Język polskiJęzyk angielskiJęzyk francuskiJęzyk ukraińskiJęzyk niemieckiJęzyk migowy
Budynek B, III piętro, pok. 308

tel. 71 335 22 37, 71 335 22 06
e-mail:

Czynny od poniedziałku do piątku: 7:00 - 15:00

kierowniczka: mgr Beata Jasiak


Dział Instrukcyjno-Metodyczny i Badań Czytelniczych sprawuje opiekę merytoryczną nad siecią bibliotek samorządowych województwa dolnośląskiego. Instruktorzy udzielają bibliotekarzom pomocy w zakresie rozwiązywania problemów nie tylko bibliotekarskich, ale też administracyjnych czy organizacyjnych. Przygotowują i organizują przeznaczone dla kadry kierowniczej i bibliotekarzy konferencje służące wymianie idei, pomysłów i doświadczeń praktycznych. Omawia się na nich aktualne problemy bibliotekarstwa dolnośląskiego i zagadnienia związane ze współczesnym bibliotekoznawstwem.

Kadra instruktorska organizuje specjalistyczne szkolenia zawodowe, warsztaty i seminaria, prowadzi praktyki zawodowe, organizuje spotkania autorskie, wystawy, wykłady poświęcone literaturze. W obrębie dolnośląskiej sieci bibliotek publicznych koordynuje realizację projektów ponadlokalnych, takich jak promocja czytelnictwa, zakup nowości wydawniczych, Dyskusyjne Kluby Książki.

Dział dysponuje specjalistycznym księgozbiorem obejmującym publikacje dotyczące bibliotekarstwa i czytelnictwa (zwłaszcza metodyczne) oraz czasopisma bibliotekarskie.