Język polskiJęzyk angielskiJęzyk francuskiJęzyk ukraińskiJęzyk niemieckiJęzyk migowy
Budynek B, I piętro, pok. 101

tel. 71 33-52-244; e-mail:

Czynny od poniedziałku do piątku: 7:30 - 15:30

W soboty: nieczynne

Kierownik: Katarzyna Samojluk

Do zadań działu należy przygotowanie cyfrowej postaci wybranych publikacji drukowanych i audiowizualnych. Pochodzą one ze zbiorów dolnośląskich bibliotek publicznych, innych instytucji i osób prywatnych. Jednym z zadań Działu jest również pozyskiwanie praw autorskich umożliwiających umieszczenie zdigitalizowanych zbiorów na platformie cyfrowej. Większość opracowywanych przez dział dokumentów cyfrowych publikowana jest na stronach Cyfrowego Dolnego Śląska, część z nich natomiast w Repozytorium Cyfrowym Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu (można z niego korzystać wyłacznie na komputerach znajdujących się w siedzibie DBP).

Cyfrowy Dolny Śląsk to projekt tworzony przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną i Książnicę Karkonoską w Jeleniej Górze, w ramach którego powstają odrębne kolekcje dolnośląskich bibliotek publicznych. Jest to projekt o zasięgu regionalnym, którego celem jest tworzenie warunków do digitalizacji cennych zbiorów z tychże bibliotek. Do tej pory powstało sześć kolekcji, a wśród nich tworzona przez Dział Digitalizaji DBP Wrocławska Biblioteka Cyfrowa