PolskiEnglishFrançais (France)UkrainianGermanycall button

 

Budynek B,  II piętro, pok. 201
tel. 71 33 52 220; e-mail:


Czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki: 10:30 - 18:30
w środy i soboty: 10:30 - 15:30

(wszystkie soboty lipca i sierpnia: nieczynne)

Osoba odpowiedzialna: st. bibliotekarz Agnieszka Dziedziela-Zugaj: 

 

Kolekcja dokumentów życia społecznego (dżs), pozyskana, opracowana i przechowywana w Dziale Informacji, liczy ok.100 tysięcy egzemplarzy. Najstarszy dokument pochodzi z 1936 roku. Zbiory Działu Informacjneo-Regionalnego DBP, dokumentujące życie Wrocławia i Dolnego Śląska, obejmują zróżnicowane pod względem formalnym i wydawniczym publikacje naukowe i popularnonaukowe, monografie, informatory, przewodniki, katalogi, kalendarze, obwieszczenia, pocztówki, fotografie, ekslibrisy, prospekty turystyczne i handlowe, plakaty i afisze, zaproszenia, okolicznościowe materiały niepisane (gadżety) oraz materiały audiowizualne.

Na szczególną uwagę wśród gromadzonych materiałów zasługują: rękopisy znanych twórców kultury, zbiór listów prof. Tadeusza Mikulskiego, twórcy wrocławskiej szkoły polonistycznej, kolekcja pism bezdebitowych z lat 1981-89 oraz obfity zbiór dokumentów dotyczących życia kulturalnego i artystycznego Wrocławia. Kolekcjonerów zaciekawić mogą ekslibrisy bibliotek dolnośląskich zgromadziliśmy ich ponad 600. Posiadamy interesującą kolekcję fotografii z lat 40. i 50., dokumentującą pracę bibliotek i bibliotekarzy na Ziemiach Odzyskanych. Ze zbiorów korzysta się na miejscu. Na zewnątrz zbiory są wypożyczane wyłącznie na pisemny wniosek instytucji i stowarzyszeń.

Pracownicy Działu Informacno-Regionalnego odpowiedzialni za zbiory dokumentów życia społecznego prowadzą również działalność metodyczną i szkoleniową z zakresu opracowania tego typu dokumentów. Informacje na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu 71 33 52 220 lub mailowo: .

Uwaga! Zbiory dokumentów życia społecznego udostępniane są wyłącznie na miejscu, w Czytelni DBP w godzinach jej otwarcia, na zasadach w niej obowiązujących.