Książki on-line z portalu Legimi.plKsiązki on-line z portalu LibraIbuk.plKatalog zbiorów www.dzb.plCyfrowy Dolny Śląsk
Budynek „B”, II piętro, pok. 201
tel. 71 33-52-220; e-mail:
,
w poniedziałki, środy, piątki od 10.30 do 16.30,
we wtorki i czwartki od 12.30 do 18.30. W soboty nieczynna.

Bibliotekarki: Alicja Nowicka, Agnieszka Dziedziela-Zugaj

Kolekcja dokumentów życia społecznego (w skrócie dżs), pozyskana, opracowana i przechowywana w Sekcji Regionalnej, liczy ponad ok. 90 tysięcy egzemplarzy. Najstarszy dokument pochodzi z 1939 roku. Zbiory Sekcji Regionalnej DBP, dokumentujące życie Wrocławia i Dolnego Śląska, obejmują  zróżnicowane pod względem formalnym i wydawniczym publikacje naukowe i popularnonaukowe, monografie, informatory, przewodniki, katalogi, kalendarze, obwieszczenia, pocztówki, fotografie, ekslibrisy, prospekty turystyczne i handlowe, plakaty i afisze, zaproszenia,  okolicznościowe materiały niepisane (gadżety) oraz materiały audiowizualne.
Na szczególną uwagę wśród gromadzonych w Sekcji Regionalnej materiałów zasługują: rękopisy znanych twórców kultury, zbiór listów prof. Tadeusza Mikulskiego, twórcy wrocławskiej szkoły polonistycznej, kolekcja pism bezdebitowych z lat 1981-89 oraz obfity zbiór dokumentów dotyczących życia kulturalnego i artystycznego Wrocławia. Kolekcjonerów zaciekawić mogą ekslibrisy bibliotek dolnośląskich – zgromadziliśmy ich ponad 600. Posiadamy interesującą kolekcję fotografii z lat 40. i 50., dokumentującą pracę bibliotek i bibliotekarzy  na Ziemiach Odzyskanych. Ze zbiorów korzysta się na miejscu. Na zewnątrz zbiory są wypożyczane wyłącznie na wniosek instytucji i stowarzyszeń.

Pracownicy Sekcji Regionalnej prowadzą również działalność metodyczną i szkoleniową z zakresu opracowania dokumentów życia społecznego. Informacje na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu 71 33 52 220 lub mailowo – .
Uwaga! Zbiory dokumentów życia społecznego udostępniane są wyłącznie na miejscu, w Czytelni DBP w godzinach jej otwarcia, na zasadach w niej obowiązujących.