Język polskiJęzyk angielskiJęzyk francuskiJęzyk ukraińskiJęzyk niemieckiJęzyk migowy
Budynek A, Rynek 58, II piętro, pok. 28

tel. 71 335 22 36; e-mail:

Czynny
poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki: 10:30 - 18:30
w środy i soboty: 10:30 - 15:30
(wszystkie soboty lipca i sierpnia: nieczynne)
 
Punkt Informacji Bibliograficznej
tel. 71 335 22 46

Kierownik działu: mgr Joanna Gaworska-Wandas

Pracownicy tego działu zajmują się tworzeniem Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska w formie bazy komputerowej, w oparciu o artykuły z prasy regionalnej, opracowywaniem materiałów metodycznych oraz organizacją szkoleń i konsultacji dla pracowników bibliotek publicznych na temat formalnego i rzeczowego opracowania zbiorów do bibliografii regionalnej, a także opracowania dokumentów życia społecznego. Dla potrzeb informacyjnych tworzą zestawienia tematyczne, bibliografie i informatory. Prowadzą wypożyczenia międzybiblioteczne i udzielają informacji bibliograficzno-katalogowych oraz gromadzą, opracowują i  przechowują  dokumenty życia społecznego i inne materiały o tematyce regionalnej.

Dział realizuje usługę, polegającą na skanowaniu artykułów i innych dokumentów (zgodnie z przepisami o ochronie praw autorskich) ze zbiorów Biblioteki. Zeskanowane materiały są przekazywane w trybie online. Zapytania w tej sprawie prosimy kierować telefonicznie 713352236, albo też drogą mailową .

Oferta kulturalno-oświatowa działu obejmuje: ekspozycje wystaw związanych tematycznie z szeroko pojętą promocją wiedzy o regionie, zajęcia dla młodzieży z zakresu edukacji czytelniczej i regionalnej, spotkania autorskie promujące publikacje autorów naszego regionu, cykl spotkań podróżniczych Dookoła Siedmiu Kontynentów, oraz doroczne Targi Książki Regionalnej w ramach projektu Silesiana - Dolnośląski Salon Wydawniczy,  promujących wydawnictwa dolnośląskie i umożliwiających spotkania z ludźmi aktywnymi w życiu kulturalnym regionu.