PolskiEnglishFrançais (France)UkrainianGermanycall button

 

Budynek „A”, Rynek 58, II piętro, pok. 28
tel. 71 33-52-236; e-mail:
Czynny
poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki od 10.30 do 18.30,
w środy i soboty od 10.30 do 15.30
.
Kierownik działu: mgr Joanna Gaworska-Wandas

Pracownicy tego działu zajmują się tworzeniem Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska w formie bazy komputerowej, w oparciu o artykuły z prasy regionalnej, opracowywaniem materiałów metodycznych oraz organizacją szkoleń i konsultacji dla pracowników bibliotek publicznych na temat formalnego i rzeczowego opracowania zbiorów do bibliografii regionalnej, a także opracowania dokumentów życia społecznego. Dla potrzeb informacyjnych tworzą zestawienia tematyczne, bibliografie, informatory, miesięczne kalendarze imprez kulturalnych odbywających się na Dolnym Śląsku, „Kalendarz rocznic i wydarzeń” przypadających na dany rok. Prowadzą wypożyczenia międzybiblioteczne i udzielają informacji bibliograficzno-katalogowych oraz gromadzą, opracowują i  przechowują  dokumenty życia społecznego i inne materiały o tematyce regionalnej.

Dział realizuje usługę, polegającą na skanowaniu artykułów i innych dokumentów (zgodnie z przepisami o ochronie praw autorskich) ze zbiorów Biblioteki. Zeskanowane materiały są przekazywane w trybie online. Zapytania w tej sprawie prosimy kierować telefonicznie – 71 33-52-236, albo też drogą mailową – .

Oferta kulturalno-oświatowa działu obejmuje: ekspozycje wystaw związanych tematycznie z szeroko pojętą promocją wiedzy o regionie, zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu edukacji czytelniczej i regionalnej, spotkania dla miłośników kryminałów w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, spotkania autorskie promujące publikacje autorów naszego regionu, cykl spotkań Podróże po Dolnym Śląsku, oraz doroczne Targi Książki Regionalnej w ramach projektu „Silesiana – Dolnośląski Salon Wydawniczy”,  promujących wydawnictwa dolnośląskie i umożliwiających spotkania z ludźmi aktywnymi w życiu kulturalnym regionu.