Książki on-line z portalu Legimi.plKsiązki on-line z portalu LibraIbuk.plKatalog zbiorów www.dzb.plCyfrowy Dolny Śląsk
Budynek „A”, II piętro, pok. 28
tel. 71 33-52-236; e-mail:
Czynny w
poniedziałki, środy, piątki od 10.30 do 16.30,
we wtorki i czwartki od 12.30 do 18.30
, w soboty i niedziele nieczynny.
Kierownik działu: mgr Joanna Gaworska-Wandas

Pracownicy tego działu zajmują się tworzeniem Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska w formie bazy komputerowej, w oparciu o artykuły z prasy regionalnej, opracowywaniem materiałów metodycznych oraz organizacją szkoleń i konsultacji dla pracowników bibliotek publicznych na temat formalnego i rzeczowego opracowania zbiorów do bibliografii regionalnej, a także opracowania dokumentów życia społecznego. Dla potrzeb informacyjnych tworzą zestawienia tematyczne, bibliografie, informatory, miesięczne kalendarze imprez kulturalnych odbywających się na Dolnym Śląsku, „Kalendarz rocznic i wydarzeń” przypadających na dany rok. Prowadzą wypożyczenia międzybiblioteczne i udzielają informacji w Informatorium Multimedialnym oraz gromadzą, opracowują i  przechowują  dokumenty życia społecznego i inne materiały o tematyce regionalnej.

Oferta kulturalno-oświatowa działu obejmuje: ekspozycje wystaw związanych tematycznie z szeroko pojętą promocją wiedzy o regionie, zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu edukacji czytelniczej i regionalnej, spotkania dla miłośników kryminałów w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, spotkania autorskie promujące publikacje autorów naszego regionu, cykl spotkań Podróże po Dolnym Śląsku, oraz doroczne Targi Książki Regionalnej w ramach projektu „Silesiana – Dolnośląski Salon Wydawniczy”,  promujących wydawnictwa dolnośląskie i umożliwiających spotkania z ludźmi aktywnymi w życiu kulturalnym regionu.


W związku z epidemią koronawirusa obowiązują ogólne zasady zachowania bezpieczeństwa w pomieszczeniach (maseczki, dezynfekowanie dłoni, dystans). Z względu na specyfikę i szczupłość miejsca, w Dziale może być obsługiwana w tym samym czasie nie więcej niż jedna osoba.