Język polskiJęzyk angielskiJęzyk francuskiJęzyk ukraińskiJęzyk niemieckiJęzyk migowy
Budynek A, Rynek 58, III piętro, pok. 30

tel. 71 33-52-222;

Czynna w poniedziałki, środy, piątki: 10.30 - 15.30
we wtorki i czwartki: 10.30 - 18.30
. 
W soboty nieczynna

kierownik: mgr Kazimierz Galik
 
Centrum Informacji i Kultury Biblioteka Romańska Dolnośląska Biblioteka Publiczna prowadzi we współpracy z wrocławskim Ośrodkiem Alliance Française. Ta biblioteka jest przeznaczona dla osób zainteresowanych literaturą, kulturą i historią krajów romańskich. Realizuje przedsięwzięcia służące upowszechnianiu kultury krajów romańskich organizuje wykłady, spotkania, degustacje, projekcje filmowe, wystawy oraz inne imprezy i projekty, poświęcone szeroko pojętej kulturze. Oferuje również zajęcia i warsztaty dla grup szkolnych; pozwalają one zapoznać się z bogatą kulturą, tradycjami i zwyczajami krajów romańskich w przystępny dla młodego odbiorcy sposób.

W Bibliotece Romańskiej znajdują się zbiory w języku francuskim, hiszpańskim, włoskim i portugalskim. Księgozbiór obejmuje następujące działy: literatura piękna, popularnonaukowa, literatura dla dzieci, komiksy, podręczniki, słowniki, zbiory multimedialne. Zbiory są stale uaktualniane i wzbogacane m.in. o dzieła autorów, zdobywających najważniejsze nagrody literackie, takie jak Prix Goncourt, Prix Renaudot, Premio Strega czy Premio Planeta. Dla uczących się języka francuskiego przygotowaliśmy również Bibliothque de lapprenant, w której można odnaleźć materiały ułożone według poziomu zaawansowania: od A1 do B2.

 
 
Biblioteka Słowiańska z kolekcją w językach ukraińskim, białoruskim, czeskim, słowackim i rosyjskim zjmuje się tworzeniem i udostępnianiem kolekcji książek, czasopism, materiałów audiowizualnych dotyczących krajów słowiańskiego obszaru językowego, udzielaniem użytkownikom informacji bibliograficznej i faktograficznej dotyczącej kultury, gospodarki, polityki i życia społecznego tych krajów, realizowaniem programów edukacyjnych służących popularyzacji języków słowiańskich oraz rozszerzaniu wiedzy o nich.
Organizuje wystawy, imprezy i innych przedsięwzięcia służących popularyzacji nauki, kultury i sztuki krajów słowiańskich, kultywowaniem dziedzictwa i języków, tworzeniem przestrzeni dla osób, które chcą pozostać w kontakcie z kulturą słowiańską.
 Zapraszamy na aktualne wydarzenia:
  • zajęcia pt. “Podróże z Krasnalem” - przeznaczone dla dzieci w wieku 10-13 lat. Czekamy na nastolatków różnej narodowości, szczególnie z krajów słowiańskich. Warsztaty integracyjne krążą wokół tematu szeroko pojętej kultury, literatury, etnografii;
  • Dyskusyjny Klub Książki Języka Białoruskiego zaprasza dzieci i młodzież (od 8 do 16 lat) na zajęcia, które na celu poznawanie białoruskiej literatury, języka, kultury i tradycji;
  • Intergracyjny Klub Czytelnika - cykl comiesięcznych spotkań przeznaczonych dla dorosłych użytkowników bibliotek. Miejsce, gdzie emigranci i uchodźcy, a także wszyscy chętni, będą się mogli spotkać, porozmawiać i wyrazić wsparcie - warsztaty, spotkania z psychologiem oraz zajęcia terapeutyczne. Spotkania prowadzone w różnych językach i tłumaczone na język polski;
  • spotkania autorskie z pisarzami słowiańskimi
  • warsztaty rękodzieła;
  • warsztaty biblio- i arteterapii.