PolskiEnglishFrançais (France)UkrainianGermanycall button

 

До нашого міста приїжджає багато українців, а останнім часом і біженців із країни, роздираної війною.

Дорогі друзі! Окрім книжок польською мовою, ви також можете позичити книги іншими мовами. Книги англійською мовою знаходяться в розділі American Corner (2-й поверх). Книги німецькою мовою в Німецькій бібліотеці (1-й поверх), а французькою — у Романській бібліотеці (3-й поверх).

Ви також можете скористатися нашою музичною бібліотекою, де ви можете знайти музичні записи та фільми.

Нижче ми представляємо вам невелику добірку книжок українською мовою, що складається з кількох десятків одиниць.

Сподіваємося, що цей список зацікавить і наших постійних читачів.

(Просимо вибачення за можливі помилки перекладу!)

Do naszego miasta przyjeżdża wielu Ukraińców, a w ostatnich dniach także uchodźców z kraju ogarniętego wojną. // Drodzy Przyjaciele! Oprócz książek w języku polskim, można u nas wypożyczyć także książki w innych językach. Książki w języku angielskim są w dziale American Corner (II piętro). Książki w języku niemieckim w Bibliotece Niemieckiej (I piętro), a w języku francuskim – w Bibliotece Romańskiej. // Możecie też korzystać z naszej Fonoteki, gdzie znajdziecie zarówno nagrania muzyczne, jak i filmy. // Poniżej prezentujemy Wam niewielki, liczący kilkadziesiąt pozycji, wybór książek w języku ukraińskim. // Mamy nadzieję, że ten spis zainteresuje także naszych stałych Czytelników.]

Кожна книга описана таким чином. Спочатку даємо  назву та автора українською мовою. Потім ► опис тієї самої книги, яка є в нашому електронному каталозі (транслітерація).

[Każda książka jest opisana w taki sposób. Najpierw podajemy ► tytuł i autora po ukraińsku. Potem ► opis tej samej książki taki, jaki jest w naszym katalogu elektronicznym (transliteracja).

win klasyka

ЛІТЕРАТУРНА КЛАСИКА (KLASYKA LITERACKA)

► Енеїда : поема, п’єси
Котляревський, Іван

 Eneïda : poema
Ìvan Petrovič Kotlârevs'kij (1769-1838).; Ìvana Budza Il.; Êvgen Nahlík Przedm.
Kiïv : Kniga, 2008

- - - - - -

► Збірка творів
Миха́йло Миха́йлович Коцюби́нський

 Zbìrka tvorìv
Mihajlo Kocûbins'kij (1864-1913).
Harkìv : Prapor, 2008

- - - - - -

► Вибрані твори
Григорій Федорович Квітка-Основ’яненко

► Vibranì tvori
Grigorìj Fedorovič Kvìtka-Osnov'ânenko (1778-1843).; Oleksandra Borzenka Oprac.
Harkív : Prapor, 2008

- - - - - -

► Тарас Шевченко. Усі твори в одному томі

► Usì tvori v odnomu tomì
Taras Ševčenko (1814-1861).
Kiïv : Irpìn' : Perun, 2007

win historia

ІСТОРИЧНІ КНИГИ (KSIĄŻKI HISTORYCZNE)

► Україна, віхи історії
Томазов Валерій

► Ukraïna - vìhi ìstorïï = Landmarks of history Ukraine
V. Tomazov, oprac.; O Âs'
Kiïv : Mistectvo, 2001

- - - - - -

► Вулицями рідного міста
Матівос Юрій

► Vulicâmi ridnogo mista
Ûrij Mikolajovič Mativos
Kirovograd : Imeks-LTD, 2008

[Історія вулиць міста Кропивницького]

win albumy

АЛЬБОМИ (ALBUMY)

► Град над Борисфеном: ілюстрована історія вулиць і майданів Києва
Лев Кудрявцев

► Grad nad Borisfenom : ilûstrovana ìstorìâ vulic' ì majdanìv Kiêva
Lev Kudrâvcev (1929- ).
Kiïv : Viŝa Škola, 2007

- - - - - -

► Храми України
Леонід Прібєга

► Hrami Ukraïni : al'bom = Churches of Ukraine
Leonìd Volodimirovič Pribêga
Kiïv : Mistectvo, 2000

- - - - - -

► Музей українського народного декоративного мистецтва
Museum of Ukrainian folk decorative art

► Muzej Ukraïns'kogo Narodnogo Dekorativnogo Mistectva =
Museum of Ukrainian Folk Decorative Art
Kiïv : Mistectvo, 2009

- - - - - -

► Віч-на-віч із Шевченком: іконографія 1838—1861 років
В. Яцюк

► Vìč- na-vìč ìz Ševčenkom : ìkonografìâ 1838-1861 rokìv
Volodimir Makarovič Âcûk (1946- )
Kiïv : Baltìâ Druk, 2004

 win proza

ПРОЗА (PROZA)

► Лицарі великої любові
Івасюк Михайло Григорович

► Licarì velikoj lûbovì
Mihajlo Ìvasûk
Černìvcì : Bukrek, 2007.; Źródło: Katalog Centralny

- - - - - -

► Народні оповідання
Степан Васильович Мішанич

► Narodnì opovìdannâ
Stepan Vasil'evič Mišanič
Kiïv : Tehnika, 2008

win poezja

ПОЕЗІЯ (POEZJA)

► Час мiражiв
Іван Михайлович Гаврилович

► Čas míražív / Ívan Gavrilovič.
Ívan Gavrilovič (1952- ).
Ívano-Frankívs'k : Mìsto NV, 2013

- - - - - -

► Висока осінь
Анна Кісіль

► Visoka osín' : poezíï
Anna Kísíl'
L'vív ; Toronto : Ukraïns'kí Tehnologïí, 2013

- - - - - -

► Женьшеневий кущ: біографічні поеми
Бредіхіна Ніна Миколаївна

► Žen'šenevij kuš : biografični poemi
Nina Mìkolaïvna Bredihina (1938- ).
Kirovograd : Step, 2008

- - - - - -

► Усі твори в одному тому
Леся Українка

► Usì tvori v odnomu tomì
Lesâ Ukraïnka (1871-1913).; Vâčeslav Timofìjovič Busel Oprac.;
Grigorìj Latnik; Mihajlo Ivanovič Litvinec' (1933- ). Oprac.
Kiïv : Irpìn' : Perun, 2008

- - - - - -

► Тріада слов'янської поезії
В. В Стрілко Тіль.

► Triada slov'âns'koï poezìï = Tryâda slaýânskaj paèzìì = Triada slavânskoj poèzii
V. V Strìlko Tł.
Kiïv : Kniga, 2008

win lit dawna

КОЛИШНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА (DAWNA LITERATURA UKRAIŃSKA)

► Повість минулих літ: літопис
Віктор Семенович Близнець

► Povist' minulih lit : litopisni opovidi
Viktor Bliznec' Oprac.; Georgij Vâčeslavovič Âkutovič (1930- ).
Il.; Vasil' Vasil'ovič Âremenko (1932- ). Posł.
Kiïv : Veselka, 2002

- - - - - -

► Українські билини. Історико-літературне видання
східнослов'янського епосу

Валерій Шевчук

► Ukraïns'kì bilini : ìstoriko-lìteraturne vidannâ
shìdnoslov'âns'kogo eposu
Valerìj Oleksandrovič Ševčuk (1939- ).; Boris Oleksandrovič Mihajlov Il.
Kiïv : Veselka, 2003

win dzieci

КНИГИ ДЛЯ ДІТЕЙ (KSIĄŻKI DLA DZIECI)

► Дітачі ігри та розваги
Січовик Ігор Прокопович

► Ditâčì ìgri ta rozvagi
Ìgor Sìčovik Oprac.
Kiïv : Prosvìta, 2004

- - - - - -

► Чому у сойки крила голубі. Вірші для дітей
Корінь Антоніна Михайлівна

► Čomu u sojki krila golubi : [virši]
Antonina Korin'; O Česnokova-Korol'ova Il.
Kirovograd : Mavik, 2003

- - - - - -

► Тобі, Україно! : вірші дітям
Валентина Миколаївна Зорік

► Tobì, Ukraïno! : vìrši dìtâm
Valentina Zorìk
Lugans'k : Vat, 2003

- - - - - -

► Вінок. Українська читанка
Олександр Білоусенко

► Vìnok : ukraïns'ka čitanka
Oleksandr Bìlousenko Oprac.
Kiïv : Veselka, 2005

- - - - - -

► Івасик-Телесик Українська народна казка
[намалював Олександер Кошель ;
літературна редакція Іван Малкович

► Ivasik-Telesik : ukraïns'ka narodna kazka
Oleksander Košel' Il.; Ivan Malkovič Redakcja
Kiïv : A-BA-BA-GA-LA-MA-GA, cop. 1997

- - - - - -

► Серце Матіоли: казки та легенди
Олесь Бердник

► Serce Matioli : kazki ta legendi
Oles' Pavlovič Berdnik (1926-2003).; Sergej Luk'ânenko Il.
Kiïv : Kniga, 2007

- - - - - -

► Українські літературні казки
[упоряд. Дарія Міронова ;
худож. Вадим Савченко]

► Ukraïns'kì lìteraturnì kazki. T. 2
Darìâ Mìronova Redakcja; Vadim Savčenko Il.
Kiïv : Granì-T, 2007

- - - - - -

► Українські народні казки
[художник, Олександр Коваль ;
відповідальний за видання, Микола Шпаковатий}

► Ukraïns'ki narodni kazki. Kn. 1
Oleksandr Koval' Il.; Mikola Ìvanovič Špakovatij (1951- )
Kiïv : Vidavničij dim "Al'ternativi", 1998

- - - - - -

► Від зими до зими. Пори року у віршах
[составитель: В. С. Кравцова]

► Vìd zimi do zimi : pori roku u vìršah
Valentina Kravcova Redakcja; Gennadij Il.
Vìnnicâ : Kniga-Vega, 2004

- - - - - -

► Ой, весела в нас зима
Юлія Рібцун

► Oj, vesela v nas zima
Û. V Ribcun Wybór
Kiïv : Litera, cop. 2010.; Źródło: Katalog Centralny

- - - - - -

► День подарунків. Вірші, оповідання,
казки до зимових свят
Укладач С. Хрустальова
Ілюстратор П. Петропавловський

► Den' podarunkiv : virši, opovidannâ, kazki do zimovih svât
P Petropavlovs'kij Il.; S Hrustal'ova Redakcja
Kiïv : Litera, cop. 2008.; Źródło: Katalog Centralny

win nauka o liter 

КНИГИ ПРО ЛІТЕРАТУРУ (KSIĄŻKI O LITERATURZE)

► Муза Роксоланська: Українська література XVI-XVIII ст.:
У 2 книгах. Книга 2. Розвинене бароко. Пізнє бароко
Валерій Шевчук

► Muza Roksolans'ka : ukraïns'ka lìteratura XVI-XVIII stolìt'
u dvoh knigah. Kn. 2, Rozvinene baroko, pìznê baroko
Valerìj Oleksandrovič Ševčuk (1939- ).
Kiïv : Libìd', 2005

- - - - - -

► Грані художнього бутта: нариси з української літератури
ХХ століття: (дослідження, стати, критичні етуди)
Марта Богданівна Хороб

► Granì hudožn'ogo buttâ: narisi z ukraïns'koï lìteraturi
XX stolìttâ : (doslìdžennâ, stattì, kritičnì etûdi)
Ìvano-Frankìvs'k : Mìsto NV, 2013

- - - - - -

► Світ: поет і його слово ...: Голобородькознавчі студії
Тарас Салига

► Svít : poet í jogo slovo... : Goloborod'koèznavčí studíï
Saliga Taras
L'vív : Vidavnictvo L'vívs'koï, 2013

- - - - - -

► Володимир Винниченко: парадокси долі
і творчості: Кн. розвідок і мандрівок
Володимир Євгенович Панченко

► Volodimir Vinničenko : paradoksi dolì
ì tvorčostì : kniga rozvìdok ta mangrìvok
Volodimir Evgenovič Pančenko (1954- )
Kiïv : Tvìm Inter, 2004

 win dwujez

ДВОМОВНІ КНИГИ (ПОЛЬСЬКА ТА УКРАЇНСЬКА МОВИ) KSIĄŻKI DWUJĘZYCZNE (JĘZYKI POLSKI I UKRAIŃSKI)

► Cząstki pomarańczy. Nowa poezja ukraińska
/ Дольки помаранч. Нова українська поезія
Оксана Забужко та ін

► Cząstki pomarańczy : nowa poezja ukraińska
= Dol'ki pomaranč : nova ukraïns'ka poezìâ
Oksana Stefanivna Zabužko (1960- ).; Aneta Kamińska (1976- ).
Oprac.; Andrìj Poritko (1971- ). Tł.; Ârko Fìlevič (1981- ). Il.
Warszawa : Narodowe Centrum Kultury ;
Kraków : Korporacja Ha!art, 2011

- - - - - -

► Jak sokół wodę z kamienia / Як сокіл воды на камени
Петро Мурянка
[Лемківські вірші]

► Jak sokół wodę z kamienia / Як сокіл воды на камени
Петро Мурянка
Jak sokół wodę z kamienia = Jak sokìl vody na kameni
Petro Murianka (1947- ).; Barbara Dohnalik Tł.
Warszawa : Iskry, 1989

- - - - - -

► Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy =
The Armenian cathedral in Lviv and its creators =
Vìrmens'kij sobor u L'vovì ta jogo tvorcì =
Lwowi hajkakan Katoghiken u ajn kertoghnery

► Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy =
The Armenian cathedral in Lviv and its creators =
Vìrmens'kij sobor u L'vovì ta jogo tvorcì =
Lwowi hajkakan Katoghiken u ajn kertoghnery
Paweł Baranowski (konserwator zabytków) Tekst;
Dorota Janiszewska-Jakubiak Tekst; Żanna Komar Tekst
Tłumaczenie; Agata Wąsowska-Pawlik (1972- )
Tekst; Michał Wiśniewski (architekt) Tekst;
Joanna Wolańska Tekst; Paulina Foszczyńska Redakcja;
Katarzyna Spiechlanin Tłumaczenie;
Aleksandra Kamińska (filolog) Tłumaczenie;
Natalka Rims'ka (1968- ) Tłumaczenie;
Halina Czuczman (1935- ) Tłumaczenie;
Anastasiia Podorozhnia Tłumaczenie;
P'irowza Mnac'akanyan Tłumaczenie
Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019

win inne

ІНШЕ (INNE)

► Провісники: есе
Яре́ма Петро́вич Гоя́н

► Provísniki : ese
Ârema Petrovič Goân (1940- ).; Vasil' Ìllìč Kasìân (1896-1976). Il.
Kiïv : Veselka, 2011

- - - - - -

► Давня архітектура українського села: б етнографічний нарис.
Архіп Григорович Данилюк

► Davnâ arhìtektura ukraïns'kogo sela : b etnografìčnij naris
Arhip Grigorovič Danilûk
Kiïv : Tehnìka, 2008

- - - - - -

► Під захистом мурів : (з історії укр. фортифікації X-XVII ст.)
Катерина Анатоліївна Липа

► Pìd zahistom murìv : (z ìstorìï ukraïnsk'oï fortyfìkacìï X - XVII st.)
Katerina Anatolìïvna Lipa
Kiïv : Naš Čas, 2007

- - - - - -

► Українська міфологія
Валерій Войтович

► Ukraïns'ka mifologìâ
Valerìj Mikolajovič Vojtovič (1952- ).
Kiìv : Libìd', 2002