PolskiEnglishFrançais (France)

 
Dział Pracy z Dziećmi Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu zaprasza bibliotekarzy pracujących z niedorosłym czytelnikiem na webinarium Liryka w działaniu dziecka – elementy teorii i praktyki z udziałem dr hab. prof. nadzw. Uniwersytetu Rzeszowskiego Alicji Ungeheuer-Gołąb.

Termin: 15 czerwca 2021 r. (wtorek), godz. 9:00–11.00

Część teoretyczna spotkania będzie dotyczyła wartości tekstów lirycznych w edukacji dziecka w wieku od 0 do 12 lat. Poruszane będą również zagadnienia repertuarowe – tytuły ważnych tomików i wierszy, nazwiska poetów. Natomiast w części praktycznej autorka zaprezentuje doświadczenia z pracyz tekstem lirycznym i dziećmi, włączając zasady autorskiej metody pracy z poezją.

Badaczka łączy w swej działalności perspektywę naukową z żywą ekspresywną postawą animatora i twórcy, dopełniając obszar literatury plastyką, teatrem i tańcem.
Alicja Ungeheuer-Gołąb, dr hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, pedagog, instruktorka tańca, literaturoznawczyni, poetka pracuje w Instytucie Pedagogiki UR. Zajmuje się badaniami nad literaturą dziecięcą (głównie dla dzieci do 12 roku życia) widzianą w szerokiej perspektywie jej związków z pedagogiką, psychologią, antropologią kultury oraz obcowaniem dziecka ze sztuką, zwłaszcza literaturą, teatrem i tańcem. Ponadto interesuje ją: problematyka przekładu intersemiotycznego, literacka edukacja małego dziecka, pedagogika zabawy, odbiór literatury przez małe dziecko i terapeutyczne funkcje literatury dziecięcej. Należy do stowarzyszeń naukowych, np. Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań nad Literaturą Dziecięcą – IRSCL (International Research Society for Children’s Literature) oraz do Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej Biblioteki – Dzieci – Młodzież (Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich).

Jest przewodniczącą Rady Programowej Centrum Literatury Dziecięcej z siedzibą w Oświęcimu oraz przewodniczącą jury Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego. Członkini Polskiej Sekcji IBBY (Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych). Twórczyni metody ekspresywnego wykonania utworów poetyckich, w której wykorzystuje elementy teatralizacji, dramy i ekspresji ciała. Prowadzi warsztaty z zakresu pracy z tekstem poetyckim i biblioterapii. W tle jej badań literaturoznawczych zawsze pozostaje dziecko jako odbiorca literatury.

Jest opiekunką Studenckiego Naukowego Koła Animatorów Kultury Literackiej Dzieci, w ramach którego promuje czytelnictwo i szerzy kulturę literacką. Pomysłodawczyni akcji Najdłuższa Książka Świata, nagrodzonej w konkursie „Zwyrtały” (Rabka 2019). Ściśle współpracuje ze środowiskiem rzeszowskich przedszkoli i bibliotek dla dzieci. Autorka i współredaktorka wielu publikacji naukowych. Jej zainteresowania badawcze są zbieżne z działalnością literacką, wydała bowiem utwory dla dzieci, m. in. O Taju, Jasiu i Rowerku (Kraków 2009), zbiór wierszy – Dookoła Ciebie (Kraków 2010), Przygody Jeżyka spod Jabłoni (Kraków 2011).
  Rejestracja:
NABÓR ZAKOŃCZONY!

Webinarium będzie prowadzone na platformie Microsoft Teams. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają mailowo link oraz instrukcję dot. uczestnictwa w spotkaniu. Po szkoleniu uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w webinarium.

Koordynacją prac związanych z organizacją szkolenia online zajmuje się Dział Pracy z Dziećmi Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej (tel. 71 33 52 216):
  • kierownik Działu Pracy z Dziećmi: Jerzy Kumiega ()
  • instruktor czytelnictwa dzieci: Katarzyna Kujawa ()

Klauzula informacyjna dot. ewidencji uczestników wydarzeń >>