Dziś została zamknięta wrzutnia książek, znajdująca się przed wejściem głównym do Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej. W normalnym czasie służy ona tym naszym czytelnikom, którzy chcą zwrócić książki, nie wchodząc do budynku DBP. W związku z wprowadzonym przez władze stanem epidemii i koniecznością przerwania łańcucha transmisji koronawirusa, tak jak inne biblioteki w Polsce, otrzymaliśmy z Biblioteki Narodowej zalecenia dotyczące, m.in. postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do bibliotek.

Z informacji i zaleceń BN wynika, że przyjęte egzemplarze muszą być poddawane kwarantannie na okres 10 dni do 2 tygodni. Ponieważ nie chcemy narażać pracowników na ewentualne zarażenie koronawirusem w chwili włączania zwrotów do księgozbioru, a nie mamy możliwości gromadzenia w odizolowanym miejscu większej ilości książek i płyt, podjęliśmy decyzję o zamknięciu wrzutni do odwołania.

Jednocześnie informujemy, że nie bądą naliczane kary za przetrzymanie książek w okresie, kiedy Biblioteka jest zamknięta z powodu epidemii koronawirusa.