Język polskiJęzyk angielskiJęzyk francuskiJęzyk ukraińskiJęzyk niemieckiJęzyk migowy

 

Budynek A, Ryenk 58, II piętro, pokój 28

tel. 71 33-52-236; e-mail:

 

Czynna od poniedziałku do piątku: 7:30 - 15:30

Osoba odpowiedzialna: st. bibliotekarz Katarzyna Mikłasz:


Wypożyczalnia Międzybiblioteczna DBP albo udostępnia zbiory własne, albo sprowadza do DBP materiały biblioteczne z kraju i z zagranicy, wyłącznie w wypadku, kiedy poszukiwana pozycja nie jest dostępna w bibliotekach na terenie Wrocławia. Celem działania tej agendy Działu Informacji jest dostarczenie brakujących w księgozbiorach bibliotek pozycji książkowych oraz materiałów reprodukcyjnych innych zbiorów bibliotecznych (artykułów z czasopism, wybranych prac naukowych, dokumentów życia społecznego itp.).
Realizacja zamówień dla instytucji jest nieodpłatna. Osoby prywatne pokrywają koszt zwrotu książek. 
 
Zasady korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej określa Regulamin Wypożyczeń Międzybibliotecznych DBP >>.

CYFROWA WYPOŻYCZALNIA PUBLIKACJI NAUKOWYCH ACADEMICA

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych istnieje możliwość korzystania z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica. Umożliwia ona wypożyczenia publikacji w postaci cyfrowej. Pozwala na dostęp do kilkuset tysięcy pełnotekstowych publikacji naukowych ? monografii, podręczników, skryptów, artykułów oraz całych numerów czasopism. Publikacje nie chronione prawem autorskim lub licencjonowane są dostępne dla każdego użytkownika internetu bez ograniczeń. Publikacje chronione prawem autorskim są dostępne na dedykowanych terminalach w bibliotekach należących do systemu Academica.
Zarejestrowani czytelnicy Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu mogą korzystać  z nowej formy wypożyczeń międzybibliotecznych na wyznaczonym stanowisku komputerowym Czytelni w godzinach jej pracy. Chętni zobowiązani są do zapoznania z regulaminem Academiki oraz podpisania Oświadczenia użytkownika.

Zachęcamy do korzystania  z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica >>.
Budynek A, II piętro, pokój 28
tel. 71 33-52-236; e-mail:
Czynna od poniedziałku do piątku, od godz. 7.30 do 15.30

?Świadczymy usługi na rzecz instytucji i czytelników indywidualnych ? udostępniając zbiory własne DBP, albo sprowadzając do DBP materiały biblioteczne z kraju i z zagranicy, wyłącznie w wypadku, kiedy poszukiwana pozycja nie jest dostępna w bibliotekach na terenie Wrocławia. Celem działania tej agendy Działu Informacji jest dostarczenie brakujących w księgozbiorach bibliotek pozycji książkowych oraz materiałów reprodukcyjnych innych zbiorów bibliotecznych (artykułów z czasopism, wybranych prac naukowych, dokumentów życia społecznego itp.).
Zamówienia można składać w formie pisemnej (mail, rewers) i ustnej (bezpośrednio u osoby odpowiedzialnej za wypożyczenia międzybiblioteczne, p. Katarzyny Mikłasz w Dziale Informacji). Realizacja zamówień dla instytucji jest nieodpłatna, natomiast czytelnicy indywidualni na podstawie art. 14, ust. 1pkt. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. O bibliotekach (Dz.U. nr 85, poz. 539 z póź. zm.) pokrywają koszt odesłania książki do jej właściciela.
?
Zasady korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej określa Regulamin Wypożyczeń Międzybibliotecznych DBP >>.