PolskiEnglishFrançais (France)UkrainianGermanycall button

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

 • Przetwarzamy dane osobowe użytkowników na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • Administratorem danych osobowych jest Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu u. Rynek 58, 50-116 Wrocław, reprezentowana przez Dyrektora - Panią Jolantę Ubowską.

 • Inspektorem ochrony danych osobowych w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu jest Pan Mariusz Gabrysiak, email: ; telefon: (071) 33 52 247.

 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec przetwarzania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne, o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane.

Dolnośląska Biblioteka Publiczna może przetwarzać dane osobowe
swoich użytkowników w następujacych celach:


UDOSTĘPNIANIA I OCHRONY MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

- należących do Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, lub innych bibliotek w przypadku wypożyczeń międzybibliotecznych (w tym: ewidencji udostępniania zbiorów, kontroli terminowości zwrotów oraz naliczania i kontroli spłaty należności finansowych, zgodnie z Regulaminem udostępniania DBP) na podstawie art. 6 ust 1 pkt A (zgoda), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

 • Pani/Pana dane osobowe (w tym adres pocztowy, telefon i adres email) mogą być wykorzystanie do przekazania informacji o stanie konta.
 • W przypadku zaległości finansowych powyżej 200 zł Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu może przekazać dane osobowe czytelnika lub jego opiekuna prawnego do Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA, ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat od dnia ostatniej aktywności, na koncie czytelnika w systemie bibliotecznym. Jeśli na koncie czytelnika istnieją zobowiązania finansowe lub rzeczowe (niezwrócone materiały biblioteczne) dane osobowe będą przetwarzane przez okres pięciu lat od dnia wywiązania się czytelnika z tych zobowiązań.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z materiałów bibliotecznych należących do Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, lub innych bibliotek w przypadku wypożyczeń międzybibliotecznych.

PROWADZENIA DOKUMENTACJI UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH

- organizowanych przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu (takich jak: spotkania autorskie, imprezy kulturalne, szkolenia, warsztaty, konferencje, konkursy, wystawy, zajęcia edukacyjno-artystyczne itp). na podstawie art. 6 ust 1 pkt A. (zgoda) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat lub do czasu zamknięcia sprawy.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w wydarzeniach organizowanych przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego na które są organizowane zapisy imienne.

REALIZACJI ZGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.WBP.WROC.PL (formularze zgłoszeniowe) oraz KORESPONDENCJI EMAIL

- należącej do Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu na podstawie art. 6 ust 1 pkt A (zgoda) lub B (umowa) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • Pani/Pana dane osobowe (w tym adres pocztowy i adres email) mogą być wykorzystanie do przekazania informacji o stanie realizacji zgłoszenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji zgłoszenia.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 • Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszych witryn czuli się bezpiecznie. Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwer Google. Z naszego serwera wysyłamy pliki ciasteczek wyjątkowo. Służą one zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, ustawionego przez użytkowników, np. rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu). Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn wysyłane są cookies firmy Google, które służą dopasowaniu reklam wyświetlanych w modułach Google do Twoich zainteresowań. 
 • W każdym momencie możesz wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach. 
 • Jak wyłączyć ciasteczka: 

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

Regulamin wypożyczeń zbiorów: Regulaminy i cennik usług.