Język polskiJęzyk angielskiJęzyk francuskiJęzyk ukraińskiJęzyk niemieckiJęzyk migowy

 

LOWER SILESIAN PUBLIC LIBRARY
Rynek 58, 50-116 Wrocław
Building "A", 3rd floor, room 32
(next to the Romance Library)
tel. 71 33-52-211; 71 33-52-243
email: ;