PolskiEnglishFrançais (France)UkrainianGermanycall button

 

21 października w ramach cyklu spotkań pt. Tajemniczy Dolny Śląsk odbyło się spotkanie z Maciejem Łagiewskim - historykiem i dyrektorem Muzeum Miejskiego Wrocławia. W programie spotkania zaplanowano również wycieczkę spod gmachu DBP do Pałacu Królewskiego i zwiedzanie dwóch oddziałów Muzeum Miejskiego Wrocławia - Muzeum Historycznego oraz Muzeum Sztuki Medalierskiej.

GOTOWI NA KSIĄŻKOWE AKCJE to projekt realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Budżetu Województwa Dolnośląskiego. Głównym celem projektu jest wsparcie podstawowej działalności biblioteki, biblioteka nie istnieje bez czytelnika więc chcemy kompleksowo promować czytelnictwo i pokazać jak ważne są książki oraz samo czytanie, które pomaga poznawać świat, zdobywać wiedzę, kształtować charakter, uczyć szacunku do historii, regionu. Chcemy pokazać uczestnikom projektu, że biblioteka jest miejscem, w którym można spędzać wolny czas, rozwijać tu swoje pasje. Dlatego też jednym z celów jest przedstawienie biblioteki jako centrum kultury, nauki i rozrywki, które przygotowuje bogatą ofertę atrakcji zarówno dla młodego, jak i starszego czytelnika. Jako biblioteka mieszcząca się w stolicy Dolnego Śląska i specjalizująca się w gromadzeniu regionaliów (książek, prasy, druków ulotnych, gadżetów, plakatów dotyczących całego Dolnego Śląska itp.) chcemy również propagować wiedzę o tym regionie za pośrednictwem pisarzy, dziennikarzy, historyków zajmujących się tematyką regionalną, co wpisuje się doskonale w nasz profil.

Innym celem jest ukazanie wartości i roli książki w życiu człowieka i w szeroko rozumianej kulturze. Spotkania autorskie, warsztaty, wycieczki z książką, dyskusje o książkach mają na celu przybliżyć książkę naszym uczestnikom z każdej perspektywy: jako pomoc w nauce, rozrywka, pasja, a także poznać ją od strony jej twórców. Poznać książkę i jednocześnie miejsce, w którym można ją poznać, pożyczyć, przeczytać. Poprzez nasz projekt chcemy pomóc uczestnikom rozwinąć w sobie nawyk sięgania po książkę, którą można nie tylko przeczytać, ale również wykorzystać do nauki, rozwijania swoich zainteresowań, ale również np. podczas wyjazdów, wycieczek (mapę, przewodnik).