PolskiEnglishFrançais (France)UkrainianGermanycall button

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego powołał Jolantę Ubowską na stanowisko Dyrektora Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu na okres 5 lat.

Jolanta Ubowska od 35 lat jest zawodowo związana z Biblioteką, w której przez ponad 20 lat pełniła funkcję Zastępczyni Dyrektora DBP ? Andrzeja Tywsa. Opracowała Strategię Rozwoju DBP we Wrocławiu w latach 2010-2020, inicjowała i współtworzyła wieloletnie projekty współorganizowane w ramach dolnośląskiej sieci bibliotek, m.in.: Dolnośląski Zasób Biblioteczny (uwspólniony system biblioteczny), Bibliografię ?REGION? (wspólna baza bibliografii regionalnej), Cyfrowy Dolny Śląsk (regionalny system digitalizacji zbiorów), usługę Legimi (wspólny zakup i udostępnianie ebook-ów).

Zawodowo jest zainteresowana funkcjonowaniem sieci bibliotek publicznych na Dolnym Śląsku, wdrożeniem nowych technologii w bibliotece oraz współpracą regionalną i promocją tzw. książki regionalnej ? czego dowodem są cyklicznie organizowane przez DBP Targi Książki Regionalnej Silesiana. Pani Ubowska przekonała do siebie komisję konkursową również dzięki nastawieniu na współpracę z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, dzięki którym oferta edukacyjna i kulturalna Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej trafi do nowych odbiorców i odbiorczyń (choćby do osób uciekających przed wojną w Ukrainie). Nowa Pani Dyrektor planuje zająć się: modernizacją wnętrz Biblioteki, mieszczącej się w zabytkowej Kamienicy pod Złotą Palmą w Rynku, dalszym procesem digitalizacji zbiorów oraz rozwojem nowych kanałów dostępu do bibliotecznych zasobów elektronicznych. Dzięki temu zostanie podniesiona jakość świadczonych przez DBP usług i nastąpi bardziej precyzyjne ukierunkowanie na wymagającego czytelnika i jego potrzeby. Warto też wspomnieć o jednym z najważniejszych założeń koncepcji programowej Jolanty Ubowskiej, polegającym na kompleksowym opracowaniu Modelu Dostępności DBP, na podstawie którego wdrożymy zmiany w zakresie architektonicznym, merytorycznym i wizualnym (system identyfikacji wizualnej) pod kątem dostępności DBP dla osób z wszelkimi niepełnosprawnościami.

Podczas konferencji prasowej Marszałek Krzysztof Maj - Członek Zarządu Województwa ? podkreślał, że prezentacja konkursowa pani Jolanty Ubowskiej była długa i obiecująca. Muszę przyznać, że z radością Zarząd podjął decyzję o powierzeniu tej funkcji dotychczasowej wicedyrektor, z uwagi na to, że komisja jednogłośnie wybrała tę kandydaturę. To się rzadko zdarza, żeby osiągnąć tak dobry wynik na etapie konkursu. Warto podkreślić, że w komisji konkursowej byli przedstawiciele załogi biblioteki, co jest dobrą prognozą, że ta współpraca wewnątrz instytucji będzie się dobrze układała. Jesteśmy po słowie z panią dyrektor, że podczas swojej kadencji będzie stawiać na mocną współpracą w regionie, żeby Dolnośląska Biblioteka Publiczna poza ustawowym nadzorem nad siecią bibliotek, była także aktywna na innych polach. Liczę również na dobrą współpracę biblioteki z Dolnośląskim Laboratorium Kultury, które powołałem w strukturach OKIS-u oraz innymi podmiotami, żebyśmy mogli wspierać mniejsze ośrodki kulturalne w naszym regionie.