PolskiEnglishFrançais (France)UkrainianGermanycall button

 

Zapraszamy na wykład prof. Andrzeja Małkiewicza, którego puntem wyjścia będzie książka pt. ?Wojna przeciw Ukrainie. Refleksje po dwóch miesiącach walk?, Wyd. Oficyna Wydawnicza ROBB, 2022.

?Książka napisana ?na gorąco? omawia przyczyny i uwarunkowania toczącej się obecnie wojny Rosji przeciw Ukrainie oraz przebieg walk do końca kwietnia 2022 r. Przedstawia też niektóre aspekty sytuacji międzynarodowej, wprowadzanie sankcji gospodarczych wobec Rosji i jej oligarchów. Napisana jest w sposób popularny, dla czytelników zainteresowanych wojskowością i polityką, ale niemających fachowej wiedzy z tych zakresów.

Autor jest historykiem i politologiem, emerytowanym profesorem Uniwersytetu Zielonogórskiego, od lat zajmuje się badaniami nad przeszłością i dniem dzisiejszym Ukrainy, opublikował szereg artykułów i książek o tym kraju, niektóre we współpracy z kolegami z Kijowa. Pokazuje uwarunkowania wynikające z historii, które bezpośrednio przyczyniły się do wybuchu wojny, nadzieje i złudzenia rosyjskich przywódców, przemiany nastrojów w Rosji oraz Ukrainie w latach poprzedzających wojnę. Charakteryzuje liderów obu państw, zwracając uwagę na to, w czym są do siebie podobni, a gdzie się różnią. W szczególności na Kremlu rządzi ekipa wiekowa, stosująca techniki dobre w przeszłości, dla której jest to być może ostatni moment, by osiągnąć sukces, więc zdecydowali się na działanie bez należytego przygotowania. Zaś w Kijowie u władzy są ludzie dużo młodsi, energiczni, sprawnie wykorzystujący różnorodne media i ? co najważniejsze ? umiejętnie kierujący militarną obroną kraju.

Pokazano, jak ? pomimo ogromnej przewagi agresora w wielkości sił zbrojnych ? napadnięty kraj powstrzymał pierwsze ataki, jak obie strony zorganizowały się do dalszej walki, jak i dzięki czemu zadano napastnikom ciężkie straty.

Autor stawia liczne znaki zapytania, bo z braku rzetelnych informacji wiele faktów jest niepewnych. Książka pisana ?na gorąco? może zawierać uproszczenia, nie znamy licznych aspektów wojny, które ? co zrozumiałe ? objęte są tajemnicą. Wiele jest w niej hipotez, które zweryfikuje dopiero dzień jutrzejszy. Doświadczenie historyka, który rekonstruuje przeszłość na podstawie źródeł, na ogół stronniczych i z reguły niepewnych, pozwala w doniesieniach medialnych oddzielić bardziej i mniej prawdopodobne, wyłowić z ?szumu informacyjnego? wiedzę o rzeczywistości, która może być zbliżona do prawdy. Zapoznanie się z książką pozwoli lepiej zrozumieć dlaczego ta wojna wybuchła, dlaczego ogromna przewaga ludzka i materiałowa Rosji okazała się niewystarczająca, by pokonać kraj znacznie mniejszy, ale mający ludność patriotyczną, gotową do poświęceń dla ojczyzny, a także niezłą broń i kompetentnych dowódców.

Uzupełnieniem książki jest omówienie dokonanych naruszeń prawa międzynarodowego oraz zasad ścigania zbrodni wojennych, napisane przez prawnika, prof. Piotra Szymańca. W obliczu czynów dokonanych przez okupantów w Buczy i wielu innych miejscach jest to także ważny aspekt tej wojny?. [Z recenzji książki]

Andrzej Małkiewicz (ur. 1950 we Wrocławiu) ? polski politolog, profesor nauk społecznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zajmował się nazizmem i komunizmem, jego specjalnością jest historia doktryn polityczno-prawnych.