PolskiEnglishFrançais (France)UkrainianGermanycall button

 

W ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych (AFBP), realizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przy współpracy Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Dział Instrukcyjno-Metodyczny i Badań Czytelniczych DBP przygotował infografikę, wykorzystującą wskaźniki funkcjonalności bibliotek publicznych w województwie dolnośląskim, mierzone w medianach. W zestawieniu wydzielono biblioteki gminy wiejskiej, biblioteki gminy miejsko-wiejskiej, biblioteki gminy miejskiej oraz wszystkie badane biblioteki.

W zakresie infrastruktury oraz zasobów bibliotecznych, a także dostępu do nich przez czytelników uwzględniono takie wskaźniki jak m.in.: liczbę zbiorów bibliotecznych oraz tytułów czasopism bieżących w przeliczeniu na 1000 mieszkańców czy powierzchnię biblioteki dostępną dla użytkowników w przeliczeniu na mieszkańca. Z kolei w segmencie Wykorzystanie wyodrębniono: wykorzystanie zbiorów oraz wypożyczenia w przeliczeniu na mieszkańca czy odwiedziny fizyczne oraz wirtualne w bibliotece w przeliczeniu na mieszkańca. Te ostatnie bardziej popularne były w bibliotekach gmin miejskich, zaś fizyczne w gminach mniejszych, w których status biblioteki wydaje się być wyższy, a możliwość fizycznego obcowania z gmachem biblioteki i jej pracownikami ważniejszy. W zakresie wydajności i efektywności poszczególnych bibliotek mierzono np. wydatki biblioteki w przeliczeniu na użytkownika, z kolei o stopniu bibliotecznego potencjału i rozwoju świadczą m.in. wydatki na zbiory biblioteczne w przeliczeniu na mieszkańca, procent budżetu Organizatora przeznaczony na bibliotekę czy procent budżetu biblioteki uzyskany ze specjalnych grantów lub dochodów własnych.

Infografika w pdf