PolskiEnglishFrançais (France)UkrainianGermanycall button

 

Odsłon : 150 Pobierz jako plik iCal
Miejsce: Sala 35 (konferencyjna)
 
Początek:
W dniu: Poniedziałek, 05 Czerwiec 2023 w godzinach  14:00  - 19:00 
Koniec:
 

Wstęp wolny!

„Wiek wojowników”

Twórcze spotkanie z pisarzem i historykiem Uładzimirem Arłowem poświęcone historii Białorusi XIX wieku.

Poruszone zostaną następujące zagadnienia:

- Marzenia i plany Filomatów i Filaretów.

- Walczący 1831. Dlaczego hrabinę Emilię Plater porównuje się do Joanny d'Arc?

- Bunt Kalinowskiego: ostatnie odkrycia.

- Kobiety w walce o wyzwolenie.

- Białoruscy milicjanci i królobójca Ignat Hryniawicki.

W ramach spotkania odbędzie się prezentacja nowej książki Uładzimira Arłowa „Ojczyzna. Od Agińskiego do Boguszewicza” będziemy też mówić o słynnej książce  „Imiona wolności”, która zawiera 410 portretów bojowników o wolność naszej ziemi od czasów Tadeusza Kościuszki po dzień dzisiejszy.

Po spotkaniu będzie możliwość zakupu książki (płatność gotówką).

Będzie też sesja autografowa.

Uładzimir Arłow jest białoruskim historykiem i poetą. Jest autorem bestsellerów „Kraj Białorusi”, „Order Białej Myszy”, „Ojczyzna: barwna opowieść. Od Ragnedy do Kościuszki”, laureat Nagrody im. Jerzego Giedroycia za najlepszą książkę prozatorską 2017 roku „Tańce nad miastem”.

«Змагарнае стагоддзе»

Творчая сустрэча з пісьменнікам і гісторыкам Уладзімірам Арловым, прысвечаная беларускай гісторыі ХІХ ст.

Мары і планы філаматаў і філарэтаў.

Змагарны 1831-ты. Чаму графіню Эмілію Плятэр параўноўваюць з Жаннай д`Арк?

Паўстанне Каліноўскага: адкрыцці апошняга часу. Жанчыны ў вызвольным змаганні.

Беларускія нарадавольцы і царазабойца Ігнат Грынявіцкі.

У межах сустрэчы прэзентацыя новай кнігі Уладзіміра Арлова „Айчына. Ад Агінскага да Багушэвіча” і знакамітай кнігі „Імёны свабоды” з 410 партрэтамі змагароў за свабоду нашай зямлі з часоў Тадэвуша Касцюшкі да нашых дзён.

Кнігі можна будзе набыць за наяўныя.

Прадбычваецца таксама аўтограф-сесія.

Уладзімер Арлоў – беларускі гісторык і паэт. Ён з’яўляецца аўтарам бестселераў «Краіна Беларусь», «Ордэн Белай Мышы», «Айчына: маляўнічая гісторыя. Ад Рагнеды да Касцюшкі», лаўрэатам прэміі імя Ежы Гедройца за лепшую празаічную кнігу 2017 года «Танцы над горадам».


W razie wątpliwości sprawdź godziny pracy lub skontaktuj się z wybranym działem biblioteki.