PolskiEnglishFrançais (France)UkrainianGermanycall button

 

Budynek ?B?, II piętro, pok. 202
tel. 71 33-52-248; e-mail:
Czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30
Kierownik: mgr Mariusz Gabrysiak

 

Dla tej agendy DBP charakterystyczna jest dwutorowość działań. Dział ten zapewnia prawidłowe funkcjonowanie istniejącej w DBP sieci informatycznej, a więc obsługę, konserwację i rozwój serwerów i aplikacji związanych z użytkowanym w DBP systemem bibliotecznym Aleph, pocztą elektroniczną, prowadzonymi serwisami internetowymi itp. Jednocześnie nadzoruje projekt o szerszym zasięgu ? ?Dolnośląski Zasób Biblioteczny w systemie Aleph? ? do którego należą biblioteki z terenu województwa. Za pośrednictwem utrzymywanego przez DBP serwisu www.dzb.pl biblioteki te udostępniają użytkownikom swoje dane bibliograficzne i katalogowe. W ramach projektu dział zajmuje się wdrażaniem do sytemu nowych członków DZB, a wszystkie biblioteki już pracujące w systemie wspiera w rozwiązywaniu problemów, organizuje szkolenia i konferencje.

Dział prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej (
bip.wbp.wroc.pl), który zawiera m.in. informacje o organizacji i podstawach prawnych działalności biblioteki, jej statucie i zadaniach, strukturze własnościowej, ogłaszanych przetargach itp.