PolskiEnglishFrançais (France)UkrainianGermanycall button

 

Budynek ?B?, I piętro, pok. 101
tel. 71 33-52-244; e-mail:
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
W soboty nieczynny.
Kierownik: mgr Marek Hofbauer

Do zadań działu należy przygotowanie cyfrowej postaci wybranych publikacji drukowanych i audiowizualnych. Pochodzą one ze zbiorów dolnośląskich bibliotek publicznych, innych instytucji i osób prywatnych. Jednym z zadań Działu jest również pozyskiwanie praw autorskich umożliwiających umieszczenie zdigitalizowanych zbiorów na platformie cyfrowej. Większość opracowywanych przez dział dokumentów cyfrowych publikowana jest na stronach ?Cyfrowego Dolnego Śląska?, część z nich natomiast w ?Repozytorium Cyfrowym Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu? (można z niego korzystać wyłacznie na komputerach znajdujących się w siedzibie DBP).

 ?Cyfrowy Dolny Śląsk? to projekt tworzony przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną i Książnicę Karkonoską w Jeleniej Górze, w ramach którego powstają odrębne kolekcje dolnośląskich bibliotek publicznych. Jest to projekt o zasięgu regionalnym, którego celem jest tworzenie warunków do digitalizacji cennych zbiorów z tychże bibliotek. Do tej pory powstało sześć kolekcji, a wśród nich tworzona przez Dział Digitalizaji DBP Wrocławska Biblioteka Cyfrowa.