PolskiEnglishFrançais (France)UkrainianGermanycall button

 

Biblioteka Popularnonaukowa poleca czasopisma o tematyce literackiej.

Wydawane w Polsce od lat powojennych stanowią cenne źródło wiedzy dotyczącej zagadnień literatury. Wśród czasopism literackich znaleźć można tytuły poświęcone wiadomościom ogólnym, skupione wokół jednego gatunku literackiego, ale także takie podejmujące tematykę społeczną, artystyczną, kulturalną czy polityczną. Z reguły jednak czasopisma te łączy wspólna idea wyrażania krytyki literackiej, prezentowania różnych tekstów, podejmowania badań i studiów o literaturze. Przez lata czasopisma literackie były także miejscem popularyzującym założenia grup literackich i polemiki między przedstawicielami innych kierunków.

Poniżej prezentujemy opisy wybranych czasopism, a ze wszystkimi posiadanymi przez nas tytułami zapraszamy do zapoznania się tutaj: https://tiny.pl/ccvd4

 

"Didaskalia"

Pierwsze wydanie czasopisma „Didaskalia” ukazało się w 1993 roku przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Z biegiem lat wydawcą został Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu we współpracy z Wydziałem Polonistyki UJ. Dwumiesięcznik znajduje się na liście czasopism punktowanych, a artykuły są gromadzone w bazach naukowych.

Przeznaczony jest dla osób interesujących się teatrem, zawiera krytyczną refleksję z różnych obszarów teatru i sztuki. Znaleźć w nim można recenzje spektakli teatralnych, tanecznych i operowych nie tylko w Polsce, informacje z bieżącego życia teatralnego, informacje historyczne, omówienia sztuk performatywnych. Czasopismo nakreśla również połączenia między teatrem a zagadnieniami filozoficznymi, teologicznymi czy politycznymi. Łamy pisma pozwalają także na wyrażanie opinii, publikowanie esejów, wywiadów i innych tekstów związanych ze sztuką teatralną.

Posiadamy w zbiorach numery za lata 2006-2019. Artykuły z nowszych wydań dostępne są na stronie internetowej czasopisma.

Screenshot 2021 10 29 at 14 20 33 Didaskalia 159 Didaskalia Gazeta Teatralna 190x272

 

"Literatura na świecie"

Miesięcznik poświęcony literaturze światowej wydawany w Warszawie od 1971 r., początkowo przez RSW „Prasa-Książka-Ruch”, od 2010 r. przez Instytut Książki. Na jego łamach zamieszczane są różne teksty zarówno klasyczne, jak i awangardowe, wiersze oraz proza. Prezentowane bywają również nowe przekłady dzieł z dobrze znanego kanonu, np. Kafki czy Prousta. Zdarzały się numery poświęcone jednemu autorowi, np. Kunderze czy Beckttowi lub kręgom kulturowym, np. Maghreb czy Sycylii oraz tematyczne, np. O herezjach czy sztucznej inteligencji.

Od 1972 r. przyznawane są nagrody translatorskie “Literatury na Świecie” za dany rok, w różnych kategoriach: Poezja; Proza; Nowa Twarz; Inicjatywa Wydawnicza; Literaturoznawstwo, Translatologia, Komparatystyka; nagroda imienia Andrzeja Siemka oraz nagroda „Mamut”.

Biblioteka posiada w swoich zbiorach wydania od 1971 r.

 litswiat

 

"Literatura Ludowa"

Czasopismo folklorystyczne wydawane w latach 1957-1968 w Warszawie, wznowione w 1972 r. we Wrocławiu, gdzie ukazywało się aż do 2016 r. jako dwumiesięcznik. Był to oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Tematyka pisma obejmowała m.in. folklor środowisk wiejskich, miejskich czy przestępczych. W szczególności dotyczyła również literatury popularnej.

Początkowe numery dotyczyły konkretnych regionów i zawierały opisy gwary, pieśni, zagadek, przysłów, bajek czy ciekawych postaci z tego terenu. Gdy wznowiono pismo zmienił się jego profil i pojawiło się więcej tekstów poświęconych teorii i metodologii badań folkloru, rozprawy oraz recenzje.

Biblioteka posiada w swoich zbiorach wydania z lat 1957-1996.

 cover issue 1474 pl PL

 

"Nowa Fantastyka"

Miesięcznik literacki ukazujący się od 1990 r. poświęcony fantastyce, a w szczególności literaturze science-fiction oraz fantasy. Stanowi kontynuację czasopisma Fantastyka, wydawanego od 1982 r.  Magazyn skierowany jest do miłośników fantastyki i stanowi ważne źródło informacji dla polskiej społeczności czytającej tego typu literaturę. Na jego łamach debiutowali m.in. pisarze tacy jak: Jacek Dukaj czy Andrzej Sapkowski.

Bieżące numery podzielone są na 4 działy: Publicystyka, Proza Polska, Proza Zagraniczna oraz Recenzje. W każdym wydaniu znajduje się wyróżniony “temat numeru” oraz komiks “Lil i Put” autorstwa Macieja Kura (scenariusz) oraz Piotra Bednarczyka (rysunki). Czytelnicy mogą zapoznać się zarówno z krótkimi tekstami, jak i powieściami w odcinkach pisarzy polskich i zagranicznych, felietonami, wywiadami oraz recenzjami książek i filmów.

Od 10 lat, co roku przyznawane są nagrody Nowej Fantastyki. Jury składające się z pracowników miesięcznika oraz ekspertów z branży wybiera najlepsze książki i komiksy (polskie i zagraniczne), które debiutowały w poprzednim roku oraz autorów, którzy mają potencjał, aby stać się znanymi pisarzami.

Biblioteka posiada w swoich zbiorach Fantastykę i Nową Fantastykę od 1983 r.

574370 352x500

 

"Poezja"

Poezja to miesięcznik ukazujący się w latach 1965–1990, który poświęcony został zagadnieniom poetyckim.  Przede wszystkim dzięki niemu można było zapoznać się z twórczością wielu poetów. W niektórych numerach znajdowały się przeglądy twórczości konkretnej osoby. Z poetami można było zapoznać się również za pomocą rubryki „Noty o autorach”. Cenne źródło wiedzy poetyckiej stanowiły wywiady. Redakcja umieszczała w „Poezji” felietony, eseje, rozprawy, rozważania na temat różnic między poezją a prozą. Teksty okraszone były reprodukcjami obrazów i zdjęć. W czasopiśmie publikowano przekłady zagranicznych tekstów, zarówno wierszy, jak i opowiadań, np. w tłumaczeniu Zbigniewa Herberta. Informowano również o wydarzeniach w świecie poetyckim za granicami kraju. W czasopiśmie umieszczano również rubrykę „Nota plastyczna”, w której prezentowano twórców sztuki, malarzy, rzeźbiarzy.

Od 1969 miesięcznik nagradzał najlepsze debiuty poetyckie w formie książkowej.

W zbiorach posiadamy wszystkie numery czasopisma.

poezja 81983 rok wydania 1983 czasopisma pulawy 495114565 

 

"Twórczość"

Twórczość to miesięcznik ukazujący się nieprzerwanie od 1945 roku. Powstał w Krakowie z inicjatywy historyka i krytyka literatury Kazimierza Wyki. Obecnie wydawane jest przez Instytut Książki na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na łamach czasopisma publikowana jest współczesna polska poezja i proza. Jego cechą charakterystyczną jest zamieszczanie tekstów w formie pierwodruków. Miesięcznik publikuje teksty znanych twórców, ale na równi traktuje również debiutantów.  Znaleźć w nim można także eseje dotyczące literatury polskiej i światowej, felietony, szkice literackie, recenzje książek w rubryce „Książka Miesiąca” oraz materiały archiwalne, np. korespondencję istotnych dla literatury postaci. Przez wiele lat miesięcznik kontynuuje tradycję zamieszczania rubryk autorskich.

Z czasopismem związani byli mi.in. Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Jarosław Iwaszkiewicz, Leopold Staff, Tadeusz Różewicz. Z inicjatywy czasopisma na rynku ukazały się dwie serie wydawnicze.

W bibliotece znaleźć można numery czasopisma od początku wydawania do dnia dzisiejszego.

T236 front 500x750