PolskiEnglishFrançais (France)UkrainianGermanycall button

 

W ramach Targów Książki Regionalnej SILESIANA zapraszamy do udziału w konkursie dla literackich twórców z Dolnego Śląska. Poniżej zamieszczamy regulaminy konkursowe wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych, z którą należy się zapoznać.
 
Zasady konkursu
 
Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58 ogłasza konkurs dla twórców z województwa dolnośląskiego "Młody Poeta Dolnego Śląska".
 
Zasady konkursu
 
Konkurs trwa od 14.04.2023 r. do 17.06.2023 r. 
 
Termin dostarczenia prac: do 31.05.2023 r. 
 
Utwory poetyckie biorące udział w konkursie mogą mieć dowolną objętość. Ilość wierszy jest ograniczona do trzech. Tematyka utworów jest dowolna.
 
Uczestnik poprzez zgłoszenie wierszy do konkursu wraz ze swoimi danymi potwierdza, że zgłoszone przez niego utwory są oryginalne, są wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Dzieła konkursowe nie mogą zawierać treści obscenicznych i powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne.
 
Uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich.
 
Tekst należy podpisać imieniem i nazwiskiem, określić grupę wiekową (dzieci i młodzież lub dorośli) oraz podać telefon kontaktowy lub adres e-mail oraz adres do korespondencji.
Prace wysłane mailem będą potwierdzane przez organizatora konkursu! W razie braku potwierdzenia, że mail doszedł, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 71 3352236.
 
Zgłaszane prace można wysyłać pocztą tradycyjną na adres: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego, Rynek 58, 50-116 Wrocław z dopiskiem Młody Poeta Dolnego Śląska? lub na maila: 
 
Otrzymane prace oceni profesjonalne jury.